Artykuy
ZAYDEL Tadeusz


Tadeusz Zaydel - tajemniczy rekordzista...

Grupa polskich narciarzy na zawodawach w Jaskich aniach (Czechosowacja 1925)Lata dwudzieste XX wieku to okres, w ktrym skoki narciarskie rodziy si w naszym kraju. Niedocigym wzorem dla polskich zawodnikw tamtego okresu byli Norwegowie, Thams i Bonna. Spord wielu polskich skoczkw tamtego okresu jednym z najbardziej stylowo skaczcych by zawodnik SN PTT, Tadeusz Zaydel. By on drugim w kolejnoci rekordzist Krokwi.

Pierwsze wzmianki o pniejszym rekordzicie Krokwi notujemy w wynikach zawodw najmodszych juniorw w Zakopanem, ktre rozegrano 17 grudnia 1922 r., gdzie Zaydel zwyciy w biegu modzikw, a w skokach by drugi. Wczeniej rda milcz, nie znamy niestety ani miejsca, ani daty urodzenia Tadeusza Zaydela. Za to wiemy, e startowa wtedy ju w barwach SN TT. W 1923 r. wygra skoki w kategorii modszych. Wanym momentem w rozwoju polskich skokw by 1922 r. Wtedy to SN TT sprowadza do Zakopanego na okres zimowy pierwszych zagranicznych trenerw Bildsteina i Meyeringera, ktrzy zajli si „doszlifowaniem formy polskich zawodnikw, a szczeglnie opanowania nowoczesnego stylu aerodynamicznego, polegajcego na wikszym wychyleniu ciaa w locie. Poniewa krajowych trenerw wwczas nie byo, pomoc wyejLogo SN PTT wymienionych dla podniesienia poziomu skokw w naszym kraju okazaa si zasadnicz, co pokazay wyniki nastpnych sezonw. Powstaa, bowiem dua grupa utalentowanych zawodnikw, jak Rozmus, Zaydel, Mckenbrunn, Lankosz, ktrzy zaczli depta po pitach dawnym mistrzom. Zdjcie pokazujce skok Zaydela na Krokwi pozwala dostrzec efekty tej pracy - zawodnik leci w powietrzu z wikszym wychyleniem ciaa, skok z pewnoci musia by duszy.

W 1924 r. Zaydel startowa ju w seniorach II klasy i by 2. w konkursie w Zakopanem, za Wadysawem Czechem i 12. w biegu seniorw. Wygra skoki w Jaworzynce z not 15.106. Startowa na zawodach FIS w Jaskich aniach i by tam 9. w skokach II klasy. Tadeusz Zaydel znakomicie zaprezentowa si podczas otwarcia skoczni na Krokwi w dniu 22 marca 1925 r. Wygra zawody w II klasie seniorw po skokach na 28 i 25 metrw. Jeszcze lepiej wypad podczas konkursu na Krokwi w dniu 24 stycznia 1926 r., wygra po skokach na 26, 31 i 40,5 m (ten ostatni skok by rekordem Krokwi). By to konkurs bardzo ciekawy, gdy po zawodach o Mistrzostwo Zakopanego przebudowano prg Krokwi i powszechnie spodziewano si lepszych wynikw, co te si stao. Konkurs opisano w Narciarstwie Polskim, tom II, „w ostatnich dniach spad nieg i przy lekkim mrozie warunki dla konkursu byy doskonae. Rezultaty byy bardzo dobre, przy czym wypada zanotowa, e w serii pozakonkursowej osignito skok 49,5 m z upadkiem (T. Zaydel, SN PTT) i cay szereg skokw powyej 45 m. Techniczna warto skoczni, okazaa si pierwszorzdna. Po raz pierwszy w historii zmaga na Wielkiej krokwi dopisaa aura, gdy na wczeniejszych konkursach jury zadecydowao o skokach ze skrconego rozbiegu, w zwizku z kiepskimi warunkami atmosferycznymi.

Skok na Krokwi w latach 20.Zaydel by te niezym biegaczem, skoro wzi udzia w biegu patrolowym na II. Zimowych Igrzyskach w St. Moritz w Szwajcarii (1928). Polski patrol pobieg w skadzie: por. Zbigniew Woycicki (komendant patrolu), kpt. Mieczysaw Niemiec, st. strzelec Wadysaw Czech i st. strzelec Tadeusz Zaydel. Start patrolu nastpi 12 lutego 1928 r., a trasa bya bardzo trudna, poprowadzona na duej wysokoci. Najwyszym punktem by szczyt Schlattain (2877 m). Bya to trasa wysokogrska, a jej uciliwo spotgowana bya zymi w tym dniu warunkami atmosferycznymi: silnym wiatrem i zadymk. Nasz patrol bieg na 5-6 miejscu, a do momentu, kiedy w czasie zjazdu nart zama Tadeusz Zaydel. Zaoono na ni, znanym wwczas sposobem turystw wysokogrskich, dzib aluminiowy, ale i to na niewiele si zdao. Na stromych zjazdach powodowao to czste upadki Zaydela, "a tem samem do znacznego opnienia si patrolu na bardzo stromym, okoo 7 km, dugim zjedzie" (Narciarstwo Polskie, t.3, Krakw 1929, s. 83-85).


Strona: 1 z 2
Nastpna >>

Wojciech Szatkowski
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
godz. 19:15
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl