Pitek, 19 czerwca 2009, 15:35

Egzotyczne skoki narciarskie

[strona=1]

Skoki narciarskie to dyscyplina, która od zawsze bya domen krajów skandynawskich i alpejskich. Na czoowych miejscach rónych imprez od lat pojawiaj si take nazwiska skoczków z ZSRR (czy póniej z Rosji), Czech, Polski, byej Jugosawii (a póniej Sowenii) Japonii czy kontynentu pónocnoamerykaskiego(USA, Kanada). Warto jednak wiedzie,e na skokowej mapie wiata znajduje si wiele innych ciekawych miejsc.


Skoki to nie tylko Austria, Norwegia, Finlandia czy Niemcy. Zapraszam do wirtualnej podróy po “egzotycznych” jak na t dyscyplin krajach wiata oraz tych, w których skoki istniej od dawna, lecz nie s dyscyplin cho odrobin popularn. Podobny artyku ukaza si ju w innej formie przed dwoma laty na amach skijumping.pl, jednak z uwagi na fakt, e wiatowa rodzina skoków narciarskich wci si powiksza, zaistniaa konieczno aktualizacji tamtego opracowania.

Ameryka Poudniowa

Nasz niezwyk wdrówk, majc na celu poszukiwanie ladów uprawiania skoków narciarskich w rónych zaktkach wiata zaczniemy od krótkiej wizyty w  Ameryce Poudniowej. W pooonym w Andach argentyskim miasteczku San Carlos de Bariloche znajduje si (znajdowaa?) skocznia narciarska o punkcie konstrukcyjnym 20 metrów, noszca nazw Salto Catedral. Naley ona do powstaego w 1931 roku  klubu narciarskiego Andino Bariloche. W 1999 roku podczas transmisji zawodów Pucharu wiata w Zakopanem Wodzimierz Szaranowicz wspomnia o przedskoczku pochodzcym z Chile, którym by Ugarte Gossens. Niestety próno szuka jakichkolwiek bardziej szczegóowych informacji na temat tego zawodnika. 18-letni czarnoskóry skoczek narciarski Anders Beisvag Anders Beisvag, fot. gazeta.chojna.comzosta jako 2-letnie dziecko adoptowany z Kolumbii przez norweskie maestwo. Mieszkajc w kolebce wiatowych skoków narciarskich zainteresowa si t efektown dyscyplin. “Skoki zaczem trenowa przypadkiem. Po prostu pewnego dnia w szkole rozdano nam kwestionariusze dotyczce zaj sportowych. Wpisaem skoki bo mnie fascynuj. Póniej rozpoczem treningi i ju poszo" - opowiada Beisvag. W 2006 roku kolumbijski Norweg wzi udzia w zawodach Lotos Cup w Zakopanem, gdzie na skoczni K-85 zaj 12 miejsce. Anders za cel numer 1 postawi sobie dobry wystp na Mistrzostwach wiata w 2011 roku w Oslo. W ostatnich sezonach jego nazwisko nie figuruje jednak na listach startowych midzynarodowych zawodów.

Afryka

Z Ameryki Poudniowej udajemy si na czarny ld. Nadziej tych którzy licz na jakie sensacyjne informacje na temat afrykaskich skoczni, klubów narciarskich i rywalizacji midzyplemiennych na igelicie musz rozwia ju na samym pocztku. Dlaczego w takim razie zahaczylimy po drodze o ten kontynent? Ze wzgldu na jedn posta. Dunstan Odeke z Ugandy przyjecha na pocztku lat 90-tych do Norwegii, konkretnie do Oslo, by podj tam studia w Collegu. Zainteresowaa go wówczas egzotyczna dla niego dyscyplina. Podj treningi, zacz te startowa w nieoficjalnych zawodach. Jego rekord yciowy wynosi 50 metrów i jest to zarazem nieoficjalny rekord Afryki. Jak wic widzimy, Anders Beisvag to nie pierwszy czarnoskóry skoczek, który odbija si z progu skandynawskich skoczni...Australia

Na nartach skakano równie na Antypodach. W 1959 roku powstaa skocznia narciarska o punkcie konstrukcyjnym 30 metrów zlokalizowana na Falls Creek w Mount Buller w Alpach Australijskich.22 sierpnia (!) 1959 roku rozegrano na tym obiekcie pierwsze Mistrzostwa Australii w skokach narciarskich. Zwycizc zosta emigrant z Austrii, Ernst Vettori senior, ojciec synnego skoczka austriackiego skaczcego na przeomie lat 80-tych i 90-tych. Triumf zapewni mu skok na odlego 23 metrów. Jako ciekawostk mona odnotowa fakt, i ów skok oddany zosta na nartach poyczonych naprdce od jednego z widzów, poniewa prywatne narty Vettoriego ulegy zniszczeniu podczas wczeniejszych treningów. Vettori senior dwa dni wczeniej podczas próbnych skoków ustanowi rekord obiektu – 31,4 m. (103 ft.) Dzi skocznia w Mount Buller ju nie istnieje. W 1960 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w konkursie kombinacji norweskiej Australi reprezentowa urodzony w 1927 roku w Dalsgrendzie w Norwegii,  przynalecy do klubu narciarskiego z Canberry, Herlof „Hal” Nerdal. Uplasowa si na 31 miejscu. W 1974 roku na Mistrzostwach wiata w Falun pojawi si skoczek Chris Hellerud. Zaj ostatnie 64 miejsce na skoczni normalnej po skokach na 53 i 48 metrów.  

Przez szereg lat skoki narciarskie w kraju kangurów praktycznie nie istniay. Pojawi si jednak kto, kto podj si ambitnego zadania wskrzeszenia tej martwej dyscypliny na kontynencie australijskim. By nim Tony Mihelcic, soweski emigrant, który od 1968 roku mieszka w Australii.
Tony Mihelcic, fot.home.iprimus.comNa nartach zacz skaka w wieku szeciu lat (zaczyna w Sowenii) i jeszcze do niedawna pojawia si na  rozmaitych nieoficjalnych konkursach oraz na Mistrzostwach wiata Weteranów, w  których reprezentowa Australi. Podczas tyche zawodów, w 2005 roku w Villach, skoczy na odlego 18 metrów, co stanowi jego rekord yciowy. Rok póniej na podobnej imprezie w Kranj odniós swój najwikszy sukces - na skoczni K-20 wywalczy brzowy medal w kategorii wiekowej 60-64 lata.

Mihelcic postawi sobie w ostatnich latach za cel zaszczepienie skoków na kontynencie australijskim. Pierwszym krokiem miao by postawienie w Hoppers Crossing kompleksu trzech maych skoczni pokrytych igelitem o punktach K: 30, 20 i 10 m, na których zaczynaliby sw przygod ze sportem modzi adepci skoków z Australii. Projekt niestety nie doczeka si realizacji, przeszkod okaza si brak sponsora, który zechciaby wspomóc australijskiego pasjonata w ambitnym przedsiwziciu.

[strona=2]

Azja 

Niekwestionowan, najwiksz i jedyn potg w skokach narciarskich na kontynencie azjatyckim od zawsze bya Japonia. Od dwudziestu lat ladem swoich ssiadów próbuj z wyjtkowo miernym skutkiem poda Koreaczycy z poudnia, którzy startujc przez ponad dziesi lat w niemal niezmienionym skadzie sukcesy odnosz gównie w zawodach niszej rangi. Trzeci si w Azji (a moe jednak drug?) s w tej chwili skoczkowie z Kazachstanu, którzy w ostatnich sezonach poczynili znaczne postpy i nie nale ju do grona outsiderów. W jakich innych azjatyckich krajach uprawia si jeszcze skoki?

Chiny. Wbrew powszechnym opiniom ekipa francuskiego trenera Heinza Kocha, która od 2003 roku zacza pojawia si na wiatowych skoczniach to nie pierwsi skoczkowie narciarscy pochodzcy z Pastwa rodka. W 1996 roku podczas Zimowych Igrzysk Azjatyckich rozgrywanych w chiskim Harbinie gospodarze wystawili druyn w konkursie zespoowym i zajli trzecie, ostatnie miejsce (wyprzedzeni zostali przez Kazachstan i Japoni). Skoki nie weszy jednak do oficjalnego programu imprezy, byy dyscyplin pokazow. Rok póniej chiska druyna wystartowaa na Uniwersjadzie w koreaskim Muju.

Pierwszym chiskim skoczkiem uczestniczcym w Pucharze wiata by Piao Xue Feng. W 2000 roku wystpi w konkursie P w Sapporo, w którym zaj ostatni 74 pozycj. Znacznie czciej pojawia si w japoskich zawodach Pucharu Kontynentalnego. W sezonie 1999/2000 zaj 29 lokat podczas zmaga w Zao i z dwoma punktami uplasowa si na 127 pozycji w klasyfikacji generalnej. Zaliczy te udany wystp podczas Uniwersjady w Popradzie w 1999 roku, gdzie udao mu si wskoczy w jednym z konkursów do czoowej dziesitki. Na skoczni K-90 w Szczyrbskim Plesie po skokach na 85,5 i 95,5 metra zaj ósm pozycj.

W 2003 roku podjto prób utworzenia w Chinach narodowej kadry skoczków z prawdziwego zdarzenia. Wyselekcjonowano grup piciu zawodników, byli to: Wang Jianxun, Li Yang, Li Chengbo, Tian Zhandong i Li Chungang, póniej doczy do nich Guang Yang. Trenerem chiskiej reprezentacji zosta Austriak Heinz Koch, który zabra ca ekip do Stams, tam jego podopieczni zamieszkali na stae  i rozpoczli regularne treningi. Skoczków finansowo wspieraa firma Gericom. Mimo, i skonoocy zawodnicy bardzo póno zaczli uprawia skoki (kadrowicze mieli od 18 do 23 lat) z duym zapaem nadrabiali "stracone lata".

W pierwotnych zaoeniach po dwóch-trzech latach skoczkowie mieli ju zdobywa punkty w Pucharze wiata. Rzeczywisto jednak zweryfikowaa te plany. Najwiksze postpy sporód podopiecznych Kocha poczyni Zhandong Tian, ale pucharowych punktów nigdy nie udao mu si zdoby. Najlepszy rezultat w P zanotowa podczas konkursu otwierajcego Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie w 2004 roku, by wówczas 48. Zaj te 44 miejsce podczas M w 2005 roku, rozgrywanych w tym samym miecie. Moe si take pochwali 6 lokat podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego w Velenje.

Nieze rezultaty odnosi te Li Yang, ale on take nawet nie otar si o punkty Pucharu wiata. Do jego najwikszych osigni naley 3 miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Braunlage w styczniu 2006 roku oraz 44 pozycja podczas olimpijskich zmaga w Pragelato.

W 2007 roku po Uniwersjadzie w Turynie Chiczycy przestali pojawia si w midzynarodowych zawodach. Ze sponsorowania reprezentacji wycofaa si firma Gericom, zawodników opuci te trener Heinz Koch. Yang, Tian i spóka powrócili do rywalizacji na pocztku 2009 roku. Wtedy te w Yabuli odby si konkurs z cyklu Fis Cup, majcy by przetarciem przed zaplanowan na luty 24. Zimow Uniwersjad, której gospodarzem zosta Harbin W bardzo sabo obsadzonym, jednoseryjnym konkursie najlepszym z reprezentantów gospodarzy okaza si Zhandong Tian, który zaj ósme miejsce. Ten sam skoczek take na Uniwersjadzie spisa si najlepiej sporód zawodników chiskich, zajmujc odleg, 27 lokat na skoczni duej. W konkursie zespoowym skoczkowie z Pastwa rodka zajli ostatni, dziesit lokat, a w zawodach pa brzowy medal wyskakaa Chinka, Zhenhuan Li. Warto jednak podkreli, e wystartowao zaledwie sze zawodniczek (dwie Japonki i cztery Chinki).

Konkursy Yabuli, fot. Kazimierz Bafiaskoków zostay rozegrane w Yabuli. Specjalnie na t imprez zmodernizowana zostaa tamtejsza skocznia K-90 (jej wspórekordzist z wynikiem 100 m. jest  Marcin Bachleda), zbudowano te pierwsz w tym kraju du skoczni K-125, która podobno pozwala na osiganie nawet ponad 150-metrowych odlegoci. Jej obecny rekord to145,5 metra, naley do Koreaczyka, Hueng Chul Choia. W Chinach, konkretnie w Jilin, znajduje si  jeszcze jedna skocznia K-90. Po pomylnie przeprowadzonej Uniwersjadzie tamtejsze wadze sportowe  zaczy myle powanie o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 bd w 2022 roku.

Obecnym trenerem tej outsiderskiej reprezentacji azjatyckiej jest wspomniany wczeniej Piao Xue Feng. Jego podopieczni pod koniec sezonu 2008/09 powrócili po czterech latach przerwy do rywalizacji w europejskich konkursach Pucharu Kontynentalnego. Obecnie chiscy skoczkowie s objci programem przygotowa do Igrzysk Olimpijskim w Vancouver, zamierzaj startowa  regularnie w COC, by zdoby punkty niezbdne do startu w tej imprezie. Obecnie w Chinach trenuje 13 skoczków.

[strona=3]

Z dalekich Chin przeniesiemy si teraz bliej Europy, dokadnie do Turcji, pooonej na  Pówyspie  Azja Mniejsza. Pierwszym w historii skoczkiem narciarskim reprezentujcym kraj znad Bosforu by Baris Demirci. Urodzi si 13 lutego 1986 roku. Jego ojciec pochodzi z Turcji, matka jest Francuzk. Mieszka w Courchevel, tam te  podj treningi w miejscowym klubie SC Douanes Courchevel. W latach 2000-2003 nalea do francuskiej kadry juniorów do lat 16. Po pewnym czasie straci miejsce w reprezentacji i na krótki czas zawiesi narty na haku. W 2005 roku zgosi si do Tureckiego Zwizku Narciarskiego z zapytaniem o pomoc w umoliwieniu midzynarodowych startów. Turcy zarejestrowali Barisa w Midzynarodowej Federacji Narciarskiej i odtd mody skoczek rozpocz starty w barwach ojczyzny swojego ojca. Na midzynarodowej arenie jako Turek zadebiutowa 7 padziernika 2006 roku podczas Pucharu FIS w Einsiedeln. W swoim debiucie wskoczy od razu do finaowej "30" zajmujc ostatecznie 27 miejsce. Wynik ten powtórzy rok póniej podczas konkursu w Falun. Próbowa te swoich si w Pucharze Kontynentalnym, ze znacznie gorszym ju jednak skutkiem. Ostatni midzynarodowy wystp zaliczy we wrzeniu 2007 roku podczas zawodów COC w Villach, plasujc si dwukrotnie na 59 miejscu. 

Organizacj 25 Zimowej Uniwersjady powierzono tureckiemu miastu Erzurum. W zwizku z tym wydarzeniem wadze sportowe w Turcji zdecydoway o koniecznoci stworzenia systemu szkolenia skoczków narciarskich. Funkcj trenera, a zarazem koordynatora i szefa projektu organizacji zimowej uniwersjady powierzono znakomitemu trenerowi soweskiemu Vasji Bajcowi. Szkoleniowiec o nowym wyzwaniu opowiedzia portalowi skijumping.pl: "Pracowaem wiele lat przy Pucharze wiata i chciaem zrobi sobie przerw w mojej karierze trenerskiej. Wtedy pojawia si moliwo wspópracy z Turkami. To byo wyzwanie. Turcy organizuj Uniwersjad w 2011 roku i dlatego chc szkoli skoczków. Dogadalimy si i tak oto trenuj teraz wanie t reprezentacj. Przyznaj, jest trudno. Tu nie ma skokowej tradycji, adnej skoczni. Jednak jest to wyzwanie, troch inna praca ni do tej pory."

Najbardziej utalentowanym z podopiecznych Bajca jest Faik Yuksel. Soweski trener zabra go nawet na niedawne Mistrzostwa wiata Juniorów rozgrywane w Szczyrbskim Plesie. Yuksel jednak zosta zdyskwalifikowany i ostatecznie nie wzi udziau w konkursie. Zaprezentowa si za to dwukrotnie w zawodach Fis Cup w Ljubnie, zajmujc 38 i 39 miejsce. Podczas tegorocznego Lotos Grand Prix w Zakopanem na skoczni K-65 zaj siódme i pitnaste miejsce.

Obecnie w Erzurum powstaje kompleks skoczni narciarskich: K-20, K-40, K-65, K-95 i K120. Caa inwestycja która pochonie 20 milinów Euro ma zosta sfinalizowana w 2010 roku.

[strona=4]

Przed kilkoma laty mielimy okazj oglda skoczka narciarskiego z Gruzji. By nim Kahaber Czakadze, syn znakomitego przed laty reprezentanta ZSRR, Koby Czakadze. Gruzin reprezentowa zaoony przez siebie klub „Koba Czakadze”, peni obowizki swojego trenera i menadera. Trzykrotnie bra udzia w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Konkursy w Lillehammer w 1994 roku zakoczy na 50 (K-90) i 55 pozycji (K-120). Cztery lata póniej w Nagano zaj 55 lokat na skoczni redniej, na duym obiekcie by 59. W Salt Lake City znalaz si na 58 (K-90) i 64 (K-120) pozycji. Najwikszym jego sukcesem jest 39 pozycja, jak wyskaka podczas Mistrzostw wiata w lotach w Planicy (1994 r.). Nie wywalczy nigdy punktów w Pucharze wiata. Regularnie startowa i zdobywa czasem punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, najczciej bra udzia w sabo obsadzonych konkursach na kontynencie amerykaskim, ale pojawia si take w Europie, midzy innymi w Zakopanem. Po zakoczeniu kariery rozpocz prac jako taksówkarz w Chicago. W 2002 roku w zawodach COC w Oberstdorfie wystartowa inny Gruzin, Levani Kosanaszwili. Zaj ostatnie 111 miejsce i by to zarazem jego ostatni wystp w oficjalnych zawodach.

Gruzini posiadaj kompleks skoczni w miejscowoci Bakuriani. W 1950 roku zosta zbudowany obiekt K-70, w latach 60-tych powstay skocznie K-115, K-90 i K-45. Rekordzist najwikszej jest radziecki skoczek Sergei Zontov z rezultatem 115,5 m. Wszystkie skocznie pokryte s matami igelitowymi. Warto jeszcze nadmieni, e Gruziskie miasto Boromi walczyo niedawno o organizacj zimowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Bez powodzenia.
 
Pozostaniemy jeszcze przez moment w Azji z uwagi na trzech skoczków, o których naleaoby wspomnie. Od 2001 roku na listach wyników konkursów najwyszej rangi zaczo pojawia si nazwisko skoczka z Kirgistanu. By nim Dmitrij Czwikow, reprezentant Kazachstanu, który po konflikcie z rodzim federacj porozumia si z wadzami sportowymi ssiedniego kraju i sta si jedynym w historii kirgiskim skoczkiem narciarskim. Swoj drug ojczyzn reprezentowa bez powodzenia w Pucharze wiata (najlepszy wynik - 31 miejsce w Engelbergu w 2001 roku) i na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City (39 i 41 lokata). Czwikow najwikszy sukces w swej karierze osign jeszcze jako Kazach w 1996 roku podczas Zimowych Igrzyk Olimpijskich w Harbinie. Zdoby wtedy dwa zote medale, indywidualnie i druynowo. Dzi peni funkcj wiceprezydenta Kazachskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej.

Kilka lat temu koleg z reprezentacji Simona Ammanna i Andreasa Kuettela by Marc Vogel, fot.skijumping.plMarc Vogel, czarnoskóry skoczek, urodzony na Sri Lance reprezentujcy Szwajcari w midzynarodowych zawodach. O sukcesach, jakie stay si udziaem jego bardziej utalentowanych kolegów móg jednak tylko pomarzy. Najlepsze jego wyniki to 18 miejsce w konkursach COC, które uzyskiwa trzykrotnie oraz 5 lokata w konkursie druynowym Pucharu wiata w Hakubie w 2000 roku. Karier zakoczy w 2006 roku.

Inny egzotyczny skoczek narciarski o ciemnej karnacji zasili w latach 90-tych szeregi reprezentacji Szwecji. Johan Munters urodzi si w 1978 roku w stolicy dalekiej Indonezji, Jakarcie. W 2000 roku zaj 18 miejsce w konkursie Pucharu wiata w Kuopio, co stanowi jego najwiksze osignicie. W 2001 roku w Falun uplasowa si na 25 pozycji, zaj te 49 lokat  na Mistrzostwach wiata w Lahti. Karier zakoczy w listopadzie 2001 roku.

[strona=5]

Europa

Pobyt na Starym Kontynencie rozpoczniemy od wizyty w krajach byego Zwizku Radzieckiego. W chwili obecnej tylko Rosjanie próbuj z powodzeniem przedziera si do wiatowej czoówki, skoczkowie z pozostaych pastw peni co najwyej rol statystów w konkursach skoków narciarskich.

Reprezentacja Ukrainy na tle innych poradzieckich republik wyrosa w ostatnim czasie niemal na giganta. W sezonie 2008/09 a trzech reprezentantów naszych wschodnich ssiadów – Woodymir Boszczuk, Witalij Szumbarec i Oleksander azarowicz – zdobyo punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu wiata. Ten pierwszy zaj ponadto 28 miejsce podczas konkursu Mistrzostw wiata na duej skoczni w Libercu. Na punkty w Pucharze wiata Ukraicy zmuszeni byli czeka a 13 lat. Wczeniej jedynym zawodnikiem, który dokona tej sztuki by Wadimir Gywka. W sezonie 1995/96 z jednym punktem na koncie (30 miejsce w Iron Mountain) uplasowa si na 94 miejscu w generalce P. Najwikszy sukces odniós podczas zimowych igrzysk w Nagano, kiedy to w jednym z konkursów zaj 29 pozycj. Zakoczy midzynarodow karier po igrzyskach w Salt Lake, gdzie dwukrotnie plasowa si na bardzo odlegych miejscach. W póniejszym okresie kariery zawodniczej Gyvka mieszka i trenowa w USA, a po jej zakoczeniu pracowa w amerykaskich klubach jako trener.

Rekordzist Ukrainy w dugoci skoku narciarskiego jest Szumbarec, który w tym roku w Planicy uzyska odlego 189,5 metra. Wanie na Letalnicy w minionym sezonie zdoby swoje pierwsze pucharowe punkty, plasujc si na 25 miejscu. Dwukrotnie do czoowej „30” P wskakiwa Boszczuk (29. w Klingenthal i 26. w Lillehammer), azarowicz zaj 28 miejsce w Willingen. Trenerem Ukraiców jest Valerij Vdovenko - byy mistrz Ukrainy, srebrny medalista mistrzostw ZSRR z 1989 roku – który  funkcj t piastuje od 1995 roku.

Boszczuk, Szumbarec i azarowicz to zawodnicy w przedziale wiekowym 25-27 lat, trudno wic mówi, i s to „perspektywiczne, mode talenty”. Takich w tej chwili na Ukrainie niestety brakuje. Wród modych skoczków próno niestety szuka talentu chociaby na miar wyej wymienionej trójki.

Gównym miejscem treningowym skoczków ukraiskich jest Vorochta. Znajduje si tam powstay w latach 50-tych, pokryty igelitem kompleks czterech skoczni narciarskich od K-20 do K-90, który wymaga jednak gruntownego remontu. Na Kijów, fot. skisprungschanzen.comUkrainie znajduje si jeszcze sze innych, czynnych obiektów : K-50 i K-25 w Verkhovinie, K-35 w Nadvirnie oraz K-40, K-30 i K-15 w Krzemiecu. Pi skoczni od K-10 do K-90 zlokalizowanych jest w miejscowoci Tysovets Skole, lecz ze wzgldu na  kiepski stan nie s one obecnie wykorzystywane. W latach 60-tych powstaa pikna, oryginalna pod wzgldem swojego wygldu 80-metrowa skocznia w Kijowie. Niestety dzisiaj ju nie istnieje.  

Skoki narciarskie w Estonii wi si przede wszystkim z nazwiskami dwóch skoczków – Jaana Jurisa i Jensa Salumae. Ten drugi by pierwszym w historii reprezentantem swojego kraju, który zdoby punkty Pucharu wiata. Dokona tego w 2002 roku w Kuusamo, plasujc si na 29 miejscu, póniej jeszcze 5-krotnie w swojej karierze znalaz si w czoowej trzydziestce zawodów P, wskakiwa te czasem do czoowej dziesitki Pucharu Kontynentalnego. Salumae jest rekordzist Estonii w dugoci skoku narciarskiego. W 2004 roku w Planicy skoczy na odlego 195 metrów. Po sezonie 2007/08 zakoczy sportow karier. 

Jaan Juris w konkursie P w Willingen w 2003 roku dolecia a do 15 miejsca i do dnia dzisiejszego jest to najlepszy wynik reprezentanta Estonii w zawodach tej rangi. cznie cztery razy punktowa w zawodach Pucharu wiata, raz nawet otar si o podium konkursu Pucharu Kontynentalnego, zajmujc czwarte miejsce w Bischofshofen w 2003 roku. Pod koniec sezonu 2008/09 po prawie pótorarocznej przerwie 32-letni zawodnik ponownie usiad na belce startowej podczas midzynarodowych zawodów. Wystartowa w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Wile.

W 2008 roku trenerem reprezentacji Estonii zosta byy znakomity skoczek austriacki, Martin Hoelwarth. Póki co jednak pod jego wodz skoczkowie z Estonii nie zanotowali spektakularnych wystpów. Najbardziej utalentowanym sporód podopiecznych Hoelwartha wydaje si 21-letni Ilimar Paern, ale wszystko na co sta byo do tej pory tego zawodnika to ledwie kilka punktów uciuanych w konkursach Pucharu Kontynentalnego.

W tej chwili w Estonii znajduje si kilkanacie niewielkich, czynnych skoczni narciarskich. S to obiekty znajdujce si w takich miastach jak: Elva, Rakvere, Viljandi, Võru czy stolica kraju Tallinn, gdzie zlokalizowany jest kompleks czterech obiektów od K-10 do K-50. Najwiksze skocznie estoskie znajduj si w miejscowoci Otepaa. W 1968 roku na Tehvandi powstaa skocznia K-70, w 2007 roku wybudowano obiekt o punkcie konstrukcyjnym 90 metrów.  

Jeszcze w 2001 roku plany budowy nowego obiektu do skoków narciarskich wydaway si mao realne. Plany ziciy si w momencie pojawienia si hojnego darczycy, który ofiarowa  na inwestycj 75’000 koron estoskich. Pienidze pozwoliy take na sfinansowanie sztucznego owietlenia i aparatury sucej do wykonywania pomiarów siy wiatru. Dodatkowo projekt by wspófinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wadze estoskie oraz Estosk Agencj Rozwoju Turystyki. Teraz gdy Otepää moe pochwali si nowoczesn skoczni K-90 celem priorytetowym dla estoskich wadz narciarskich w najbliszych latach jest organizacja Mistrzostw wiata Juniorów. Otepää posiada niezbdne dowiadczenie i infrastruktur, by zorganizowa tak imprez. Cyklicznie odbywaj si tam zawody Pucharu wiata w biegach narciarskich. Na grudzie 2009 roku zaplanowano na Tehvandi konkursy Pucharu Kontynentalnego. W tej chwili mówi si w Estonii o budowie w Otepaa duej skoczni K-120.

Nazwiska Biaorusinów po raz pierwszy pojawiy si w klasyfikacji generalnej Pucharu wiata w sezonie 1997/98. Alexiej Schibko zaj 29 miejsce podczas konkursu P w Ramsau, a Andriej yskowiec uplasowa si na 27 pozycji w Zakopanem. Te rezultaty day skoczkom z Biaorusi odpowiednio 93 i 88 lokat w klasyfikacji generalnej.

Za jeden z wikszych sukcesów biaoruskich skoków mona uzna zwycistwo Sergieja Bobrowa podczas konkursu skoków na duej skoczni na zimowej uniwersjadzie w 1999 roku w Popradzie. Zawody rozegrano w Szczyrbskim Plesie. Bobrow wykorzysta dobre warunki wietrzne, pofrun na odlego 128,5 metra, co do dzi jestem  rekordem tej skoczni. Druga seria zostaa odwoana i loteryjny konkurs wygra wanie Biaorusin, który ani wczeniej ani póniej nie odniós ju adnych sukcesów na skoczniach. Do wspomnie, e w caej swojej karierze uzbiera ledwie 7 punktów Pucharu Kontynentalnego.

W ostatnich sezonach wózek z napisem 'biaoruskie skoki narciarskie' cigno dwóch zawodników, Maxim Anisimow i Petr Czadajew.  Pierwszy z nich dwukrotnie wywalczy punkty Pucharu wiata (w sezonie 2003/04 w Willingen zaj 28 miejsce, w sezonie 2004/05 w Oberstdorfie by 29.), zajmowa te miejsca na podium w Pucharze Kontynentalnym i Fis Cup.

Czadajew w Pucharze wiata zapunktowa tylko raz, miao to miejsce podczas loteryjnego, jednoseryjnego konkursu w Oslo w 2007 roku (24 miejsce), podczas którego Adam Maysz po otrzymaniu silnego bocznego podmuchu wiatru dramatycznie walczy w powietrzu o uniknicie upadku, na szczcie z powodzeniem. Inne godne uwagi osignicia Czadajewa to 5 miejsce na Mistrzostwach wiata Juniorów w Rovaniemi w 2005 roku oraz zwycistwo i drugie miejsce w zawodach Fis Cup w Kuopio w nastpnym sezonie.

aden z wyej wymienionych zawodników nie reprezentuje ju Biaorusi. Anisimow w ubiegym roku zakoczy karier po konflikcie z trenerem reprezentacji, którego nazwa 'niekompetentnym'. Do tego doszy problemy finansowe 25-letniego skoczka: To dla mnie bolesny temat. Dopóki si nie oeniem to jeszcze pó biedy, ale w momencie gdy pojawia si rodzina to ju zupenie co innego. W naszym sporcie, jeli nie zwyciasz w turniejach - nie pac. W druynie byem liderem. Miesicznie gwarantowano mi 350 dolarów staej pensji. Jak przey za takie pienidze, skoro dzisiaj za mieszkanie pac 200 dolarów? Wtedy zaczem dorabia, a tutaj jeszcze zaczy si kopoty – opowiada Maksim o swojej decyzji.

Czadajew swoj przygod z reprezentacj Biaorusi zakoczy po sezonie 2006/07 i jako, e posiada podwójne obywatelstwo karier zamierza kontynuowa skaczc w barwach Rosji. Obowizywaa go jednak dwuletnia karencja i w tym czasie nie móg reprezentowa swej drugiej ojczyzny w zawodach rangi FIS. Petr nie prónowa w tym czasie. Intensywnie trenowa, w sezonie 2007/08 wygra cykl konkursów o Puchar Rosji,  a rok póniej zosta m.in. Druynowym Mistrzem Rosji, z powodzeniem rywalizowa te (m.in. z Krystianem Dugopolskim) w konkursach USSA Super Tour rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. Od najbliszego sezonu bdzie ju oficjalnym reprezentantem Rosji.

Obecna sytuacja biaoruskich skoków wyglda le. Brakuje talentów, które mogyby w najbliszym czasie powtórzy wyniki Anisimowa i Czadajewa. Za najzdolniejszego skoczka modego pokolenia uwaa si 20-letniego Aleksandra Hancharou, którego najwikszym sukcesem jest 22 pozycja w zawodach Fis Cup w Szczyrku w 2008 roku. Honoru tej dyscypliny na Biaorusi stara si broni specjalista od kombinacji norweskiej, Ivan Soboliew, który jako jedyny ma na swoim koncie punkty   Pucharu Kontynentalnego,  uprawniajce go do startów w Pucharze wiata.

Baz treningow biaoruskich skoczków stanowi centrum sportów zimowych w Raubiczi, pooone 20 km. od stolicy kraju, Miska.  Znajduje si tam otwarty w 1974 roku, pokryty igelitem kompleks trzech skoczni, K-20, K-45 i K-74.

[strona=6]

W 2007 roku na szkolenie skoczków narciarskich postawili take otysze. Wyszkolenia zawodników podj si otewski duet trenerski, Modra Kruze i Agris Kumelins. Wspomóg ich z ramienia FIS-u Kazach, Nikoaj Korobov z Ama-Aty, który swego czasu pracowa ze skoczkami reprezentacji Kazachstanu.

Zawodnicy otewscy maj na swoim koncie kilka midzynarodowych startów. Najlepsi z nich, Kristaps Laganovski i Karlis Kruze, w lipcu 2007 roku pojawili si na skoczni w niemieckim Auerbach, w Bawarii. W kategorii wiekowej do lat dziewitnastu na skoczni K-40 zajli, co prawda, dwa ostatnie miejsca, pite i szóste, ale nie odstawali raco od swoich rywali. W styczniu 2008 roku na malekich skoczniach w otewskim Ogre rozegrano zawody, w których udzia wzili skoczkowie z otwy (w liczbie jedenastu) i Estonii. Najlepszym sporód gospodarzy okaza si Karlis Kruze, który ustanowi skokiem na 11 metrów rekord skoczni. W lutym ubiegego roku Laganovski i Kruze wystartowali w rozgrywanych w  Otepaa na skoczni K-90 Mistrzostwach Krajów Pónocy. W gronie 17 zawodników zajli odpowiednio 15 i 16 miejsce. W maju 2009 roku podczas zawodów w wgierskim Koszeg pojawili si Markuss Vinogradovs (drugi na skoczni K-10) i Kristaps Nezborts (10 miejsce na K-20). 57-letni trener Agris Kumelins, który czsto wystpuje w zawodach weteranów zaj na skoczni K-30 ostatnie, 9 miejsce.

Oprócz wspomnianych dwóch malutkich skoczni K-10 i K-5 powstaych w 2007 w Ogre, na otwie znajduje si adny kompleks w miejscowoci Sigulda, która znana jest z jednego z najnowoczeniejszych torów bobslejowych w Europie. Obok powstaej wczeniej skoczni K-50, w 2009 roku wybudowano trzy mniejsze obiekty, K-18 (rekord 20,5 naley do Karlisa Kruze), K-10 i K-5. Skocznie znajduj  si te w miejscowoci Plavinas oraz w Valmierze. Dwa czoowe kluby posiadajce sekcj skoków to: Lidojošais slēpotājs i Ogres stils.

otyszom naley yczy powodzenia w budowaniu reprezentacji skoczków, bacznie bdziemy si przyglda ich dalszym poczynaniom. 

Jednym z najlepszych skoczków w historii skoków na terenach Litwy by urodzony przed wojn w Wilnie Polak, Zbigniew Kiwert, który w latach 1962-1970 podczas zawodów o Mistrzostwo Litwy zdoby cznie cztery zote i pi Bracia Kiwertowie, skoczkowie litewscy, fot. Tygodnik Litewskisrebrnych medali. Na podium tych konkursów stawa te modszy o osiem lat brat Zbigniewa, Kazimierz. Konkursy o mistrzostwo kraju przeprowadzano w Wilnie, gdzie znajdoway si dwie skocznie: jedna zbudowana jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej w 1924 r. na Górze Trzykrzyskiej, od lat 60-tych przykryta igelitem, druga powstaa po wojnie na Sapieynkach. Gdy oba obiekty ulegy zniszczeniu zawody przeniesiono do Ignaliny, tamtejsza skocznia pozwalaa na oddawanie odlegoci do 60 metrów. Na Litwie znajdowa si jeszcze jeden, 40-metrowy,  obiekt, zlokalizowany w miejscowoci Zarasai.

Artyku autorstwa Henryka Maula zamieszczony w „Tygodniku Litewskim” opisuje kulisy ówczesnych zawodów w skokach narciarskich. Duo byo w nich radoci, spontanicznoci, zabawy. Trudno sobie wyobrazi co takiego w dzisiejszym skaonym komercjalizacj sporcie: „Entuzjazm wród tych, co chcieli skaka, by wrcz nieopisany. Jechali do Ignaliny, jednego dnia w pocie czoa nosili nieg na wierzchoek skoczni (nieraz byo tego nawet ponad 500 worków), ubijali go, a dopiero potem skakali. Ten entuzjazm udziela si te widzom. Gromadzio si ich po kilka tysicy, ywo reagujcych na wyczyn kadego miaka i kwitujcych go brawami. W Ignalinie na uroczyste otwarcie skoczni, które zaszczyci sam ówczesny pierwszy sekretarz partii litewskich komunistów Antanas Sniekus, cigny tumy tak liczne, e zacza pod nimi trzeszcze suca za widowni zlodowaciaa tafla jeziora. Konkursy skoków gromadziy nawet po 40-50 uczestników, cho prawdziwych bya poowa tego. Reszt stanowili farbowani studenci, gdy uczelnie, aby nie dosta zer w midzyuczelnianej rywalizacji, wystawiay do zawodów na skoczni co odwaniejszych, którzy mieli jednak ze skokami tyle, co piernik z wiatrakiem. Staj dzi przed Kiwertami jak ywe sylwetki tych nieszczników z twarzami biaymi ze strachu niczym pótno, a nierzadko ten i ów prosi o popchnicie go torami w dó, gdy sam nie móg na to si zdoby. Co byo dalej, nietrudno wyobrazi. Niektórzy padali jeszcze przed progiem, niektórzy fikali koza w powietrzu i tylko jake nieliczni, co ustawali na nogach, uchodzili za szczciarzy. Bóg ze sw opatrznoci musia mocno czuwa, e nikt si nie pozabija na mier, cho kontuzje si mnoyy.”

A co dzi dzieje si w litewskich skokach narciarskich? Niewiele. W 2004 roku powstaa nowa skoczna w Ignalinie o punkcie K-40 metrów. I to w zasadzie tyle co mona by napisa na ten temat.

Przeniesiemy si teraz na Bakany, na pocztek zagldajc na moment do Chorwacji. Swego czasu skoki narciarskie byy tam dyscyplin bardzo popularn. W latach 30-tych i 40-tych na skoczniach wiata pojawio si kilkudziesiciu skoczków z tego kraju. W latach 70-tych Chorwaci skakali w barwach reprezentacji Jugosawii. W ostatnim czasie chorwackie skoki byy praktycznie martwe, na szczcie ten stan rzeczy zaczyna si powoli zmienia.

Pierwsza skocznia w Chorwacji powstaa w 1934 roku w miejscowoci Mrkopalj. By to obiekt 40-metrowy, który dzi ju nie istnieje. Rok póniej stana skocznia K-30 w miejscowoci Skrad oraz obiekt K-35 w Sljeme. Skakano na nim do lat 60-tych, jego rekord wynosi 41 metrów. Poza tym znajdoway si tam take dwie malutkie skocznie: K-10 i K-12. Obiekt do skakania sta te w miejscowoci Prezid. W 2006 roku zmodernizowane zostay skocznie narciarskie w Delnicach: K-30 i K-70. 1 marca tego roku na '70-tce' w odby si pierwszy po wielu latach (ostatnie oficjalne zawody rozegrano tam na pocztku lat 80-tych) konkurs skoków w Chorwacji. Udzia wzili w nim wycznie skoczkowie ze Sowenii, Wiksza skocznia w Delnicach powstaa w 1948 roku. Zaprojektowa j Stanko Bloudek, który jak wiadomo by te twórc mamuta w Planicy.

W maju 2006 roku w Delnicach odbyy si Mistrzostwach Chorwacji Weteranów, w których  wzio udzia 33 skoczków. Najmodszy mia 61 lat (Zdenko Vitas), a najstarszym by 75-letni Josip Sporer, który jest notabene rekordzist Chorwacji w dugoci skoku. W latach 40-tych uzyska na Veliknace 102 metry. Inni liczcy si niegdy skoczkowie z Chorwacji to m.in: Nikola Dragas, Tomislav Gidija, Zdravko Hojski, Mato Panduric, Ivan Rade, Ivo Stpic, Dragoje Konev.

W 2007 roku wadze Delnic postanowiy, i w miecie powstanie wielkie centrum nordyckie. Planuje si stworzenie tras biegowych, a w dalszej przyszoci budow duej skoczni narciarskiej. Projekt ma pene poparcie Chorwackiego Zwizku Olimpijskiego, Chorwackiego Zwizku Narciarskiego i FIS-u. W midzyczasie zaczto formowa sekcj skoków i kombinacji norweskiej w klubie SK "Goranin".

Pierwszym 'dzieckiem' programu rozwoju chorwackich skoków jest 18-letni Urban Zamernik. W lutym 2008 roku zaj 24 miejsce podczas zawodów Fis Cup w Szczyrku. Minionej zimy pojawi si na MJ, zosta sklasyfikowany na 74 pozycji. W tej chwili Zamernik jest stypendyst olimpijskim i przygotowuje si do udziau w igrzyskach w Vancouver. Trenerem jednoosobowej kadry chorwackiej jest pan Toma Murko.

Bonia i Hercegovina to niewielkie pastwo na Bakanach, które powstao w 1992 po rozpadzie Jugosawii. W 1984 roku na terenie stolicy BiH, Sarajewa odbyy si zimowe igrzyska olimpijskie. Na t okazj wybudowano skocznie narciarskie: K-90 i K112. Rekord wikszej skoczni naley do Mattiego Nykaenena (116 m.), najduszy skok na mniejszym obiekcie podczas przedolimpijskiego konkursu odda Primo Ulaga (95 m.). Skocznie istniej do dzi, od wielu lat jednak nikt na nich nie skaka i nie nadaj si one obecnie do uytku.  

Na terenie dzisiejszej Boni i Hercegowiny znajdowao si wczeniej kilka innych skoczni. W 1934 roku powsta 20-metrowy obiekt w Pale, w 1939 roku 30-metrowy w Crepoljsko. W 2000 roku zmodernizowana zostaa skocznia Vlaši  K-87 w miejscowoci Travnik. Nie wiadomo jednak czy bya ona po tym czasie wykorzystywana. Skoczkowie z Boni nigdy nie prezentowali wysokiego poziomu i nie odgrywali na skoczniach praktycznie adnej roli. Przed wspomnian olimpiad trenerem modych boniackich zawodników zosta Janusz Fortecki, który przygotowywa ich na skoczni Vlaši do udziau w  igrzyskach w roli przedskoczków.

W styczniu 2009 roku zbudowano terenow skoczni K-20 w miejscowoci Biha, rozegrano na niej due amatorskie zawody, z których relacj mona obejrze pod tym linkiem http://www.youtube.com/watch?v=qPlBvqrRkTo. Rekord skoczni wynosi 28 metrów.


[strona=7]

Serbia to pastwo powstae 5 czerwca 2006 roku roku po rozpadzie Serbii i Czarnogóry, jego stolic jest Belgrad.  Wanie w stolicy kraju, w 1936 roku powstay dwie skocznie narciarskie, K-20 i K-40. Mniejszy obiekt zlokalizowany na Avali szybko uleg dewastacji, wiksza ze skoczni (Kostunjak) podzielia ten smutny los, ale  latach 50-tych zostaa zmodernizowana, a w zasadzie wybudowana od nowa. Jej projektantem zby Stanko Bloudek. W 1956 roku odbyy si na niej midzynarodowe zawody, w których udzia wzio trzech Polaków, niestety nie sposób dzi ustali ich personaliów. Najduszy skok, na odlego 42 metrów, odda tam Joze Zidar. W 1948 roku skocznia K-30 powstaa w miejscowoci Popovica, a w 1954 roku stan obiekt K-20 w Kapaonik. W tym roku serbski student architektury z Uniwersytetu w Novym Sadzie, ore Pejkovi napisa prac dyplomow, tematem której uczyni projekt skoczni K-120 w Kapaonik. Trudno jednak sdzi, by taki obiekt kiedykolwiek powsta. W 2004 roku stana skocznia K-40 w miejscowoci Goc i jest to jedyny czynny dzi obiekt tego typu w Serbii.

Na terenie dzisiejszej Czarnogóry znajdowaa si skocznia o punkcie konstrukcyjnym 60 metrów w miejscowoci Zabljak. Obiekt zaprojektowany przez Ratko Novakovica by gotowy jesieni 1961 roku, a obok niego stana te skocznia K-30. W latach 1962-65 rozgrywano tu nawet mistrzostwa Jugosawii, ale pod koniec lat 60-tych tamtejsza 'skakaonica' przestaa by uywana.  Miejscowy skoczek, Bozo Cvorovic, swego czasu uzyska w Zabljak odlego 46 metrów i wynik ten uznaje si za rekord Czarnogóry.

Albania, mimo e jest krajem w 75% górzystym, nie posiada tradycji narciarskich. Jednym reprezentantem tego kraju w historii igrzysk olimpijskich jest zjazdowiec Erjon Tola, który wystpi  w 2006 roku w Turynie. Wedug polskiej wikipedii w latach 60-tych na nartach skaka urodzony 23 sierpnia 1937 roku w Tiranie, Abdel Frasheri. W latach 2002-2006 reprezentantem Szwecji by Albaczyk z pochodzenia, Besnik Gashi. Nie zawojowa jednak  wiatowych skoczni. Najlepszy  rezultat uzyska podczas MJ w Solleftea w 2003 roku, gdzie zaj 12 pozycj.

Skoki narciarskie w Rumunii maj moe niezbyt bogat, ale na pewno dug histori. Ju w latach dwudziestych istniaa znana skocznia w Poiana Brasov, na której rozgrywano due zawody midzynarodowe. Mamy zreszt polskie akcenty na tej skoczni. W 1929 roku Midzynarodowe Mistrzostwa Rumuni w kombinacji norweskiej wygra Wadysaw ytkowicz, a drugie miejsce zaj Józef Lankosz. W 1951 roku podczas Zimowych Akademickich Mistrzostw wiata w Rumunii brzowy medal, take w kombinacji wywalczy Krzysztof Grandys

Jeszcze przed wojn, bo w 1936 roku reprezentant Rumunii zadebiutowa na igrzyskach olimpijskich. Podczas konkursu w Garmisch Partenkirchen Sandor Clompe zaj po skokach na 58 i 59 m. 41 miejsce wród 47 sklasyfikowanych zawodników. Póniej jeszcze dwukrotnie skoczek z Rumuni mia okazj zaprezentowa si podczas olimpijskiej rywalizacji. W 1952 roku Nicolae Munteanu ukoczy zmagania we woskiej Cortinie na 42 pozycji. W 1992 roku w Albertville Virgil Neagoe zaj dwukrotnie przedostatnie miejsce, ale na skoczni normalnej wyprzedzi nie byle kogo, bo samego Espena Bredesena, który dwa lata póniej by ju megagwiazd.

Przez dugie lata aden z reprezentantów tego bakaskiego kraju nie osign rezultatów, które mona by okreli mianem  przyzwoitych. Rumuni pojawiali si na kolejnych Mistrzostwach wiata, zawodach Pucharu wiata, Turnieju Czterech Skoczni, ale kady wystp rumuskiego zawodnika wiza si z miejscem w samym ogonie konkursowej tabeli. Mao tego, do niedawna aden z rumuskich skoczków nie punktowa nawet w Pucharze Kontynentalnym. Ta beznadziejna sytuacja zacza si jednak w ostatnich latach zmienia.

Jako pierwszy, punkty w midzynarodowych zawodach rangi FIS, zdoby Andrei Balazs. Siedmiokrotnie do tej pory plasowa si w 30-tce zawodów FIS Cup, a w najlepszym swoim starcie,  w Einsiedeln w 2006 roku doskoczy nawet do 16-tego miejsca. W minionym sezonie lad po sobie w tej klasyfikacji pozostawio ju trzech Rumunów, a nazwiska dwojga z nich, Szilvestra Kozmy i Remusa Tudora znalazy si nawet w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

O tym jak due postpy w ostatnim czasie poczynia rumuska modzie moglimy si przekona podczas finaowych konkursów Lotos Cup oraz Lotos Grand Prix w Zakopanem. Rumuni stali si sensacj tegorocznej imprezy, zwyciajc lub plasujc si w czoówce niemal wszystkich kategorii wiekowych chopców i dziewczyn. Takie nazwiska jak Jaulian Pitea, Stefan Blega, Szilvester Fulop, Robert Tatu czy Dana Halambie prawdopodobnie jeszcze nieraz w najbliszych latach dane nam bdzie usysze.

Tak znaczny i wyrany postp nie byby moliwy bez potnego wsparcia finansowego, jakiego rumuskim skok udzielia austriacka firma OMV, która od dwóch lat jest oficjalnym sponsorem tej reprezentacji.

Najwiksza obecnie uywana skocznia rumuska znajduje si w miejscowoci Harghita. Jest to obiekt K-70. Kompleks niewielkich pokrytych igelitem skoczni znajduje si w Rasnovie, gdzie obecnie powstaj te obecnie przy wsparciu OMV zupenie nowe nowe obiekty. Inne punkty na skokowej mapie Rumunii to: Predeal, Sacele (kompleks skoczni o punktach K:45,25,15,5 zostanie niebawem odnowiony) czy Borsa, gdzie zlokalizowana jest jedyna rumuska dua skocznia o nazwie Tintina i punkcie konstrukcyjnym 110 metrów. Jej rekord wynosi 118 metrów, w 1999 roku ustanowi go Florin Spulber.

Bugarzy w przeszoci mieli wielu reprezentantów pokazujcych si w midzynarodowych zawodach, przewanie byli to jednak zawodnicy okupujcy dolne rejony konkursowych klasyfikacji, cho zdarzay si wyjtki. Wród skoczków osigajcych godne uwagi rezultaty wymieni naley Wadimira Brejczewa, który trzykrotnie w swojej karierze plasowa si w czoowych dziesitkach zawodów Pucharu wiata (w sezonie 1989/90 zaj 8 miejsce w Thunder Bay, 10 pozycj w Harrachowie oraz 7 lokat w Planicy), Zacharija Sotirowa (m.in. 10 miejsce w konkursie P w Libercu w 1990 roku), warto te odnotowa niezy start Kirya Petkowa na Mistrzostwach wiata w Oberstdorfie 1987 roku, gdzie na skoczni K-70 zaj 28 miejsce.

Lata 90-te to okres posuchy w bugarskich skokach. Na przeomie wieków jedynym w miar regularnie pojawiajcym si na skoczniach Bugarem by Georgi arkow. Ma na swoim koncie wystpy m.in. na Mistrzostwach wiata w Thunder Bay w 1995 roku i w Predazzo 2003 r., Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 r. Startowa gównie w Pucharze Kontynentalnym, bez sukcesów, sporadycznie apic si do "30". Najlepszy wystp w Pucharze wiata zaliczy w Willingen w 2002 roku, kiedy to uplasowa si na 44 pozycji.

W 2007 roku szkoleniowcem reprezentacji Bugarii zosta byy trener Jensa Weissfloga, Joachim Winterlich. Na efekty jego pracy dugo nie trzeba byo czeka. Jego podopieczny, 16-letni Wadimir Zografski jest dzi uwaany za jednego z najlepszych skoczków na wiecie z rocznika 1993. Mody Bugar w minionym sezonie zaj drugie miejsce w rozgrywanym w Szczyrku Zimowym Festiwalu Modziey Europy, plasowa si ju w czoowej dziesitce konkursów Fis Cup, zdobywa punkty Pucharu Kontynentalnego. Wzi udzia w Mistrzostwach wiata w Libercu. W konkursie gównym nie odegra adnej roli, ale zwróci na siebie uwag w kwalifikacjach do zawodów na skoczni normalnej, zajmujc po bardzo adnym skoku 26 miejsce ex-equo z Jakubem Jand i ukaszem Rutkowskim.
 
Drugim skoczkiem, z którym trener Winterlich wie okrelone nadzieje na przyszo jest 20-letni Petar Fartunow. Zawodnik ten wielokrotnie pokazywa Petar Fartunow, fot T.Mieczyskisi z dobrej strony w FIS Cup i COC, ale uwaany jest za mniejszy talent od swojego modszego kolegi z reprezentacji. W tym roku, w Planicy skokiem na 175 metrów poprawi 18-letni rekord Bugarii, który dotd nalea do wspomnianego Sotirowa i ustanowiony zosta w Kulm w 1991 roku (162 metry).  

Najwaniejszy bugarski orodek skoków narciarskich znajduje si w miejscowoci Borovec. Stoi tam posiadajca sztuczne owietlenie skocznia K-90, której rekordzist jest wspomniany Wadimir Brejczew (w 1978 roku uzyska 96,5 metra) oraz obiekty o punktach K: 60, 40 i 15. Kompleks trzech niewielkich skoczni pokrytych igelitem znajduje si w Samokovie. Swego czasu najwaniejsz bugarsk skoczni by obiekt w Pamporowie, który w latach 70-tych goci zawody w ramach Spartakiady Armii Zaprzyjanionych. W 1974 konkurs skoków wygra tam Tadeusz Pawlusiak.

Gdy który z krajów pragnie doczy do grona rodziny skoków narciarskich, najczciej zaczyna od szkolenia modziey i budowania maych skoczni. Tak dzieje si choby w Turcji czy Chorwacji. Nieco inny pomys na to, by pojawi si na mapie skoków narciarskich maj dziaacze z Macedonii. Macedoska Agency of Youth and Sports przygotowuje wielki projekt, majcy na celu wybudowanie w tym kraju duej skoczni narciarskiej, która w przyszoci mogaby goci midzynarodowe zawody najwyszej rangi, w tym konkursy o Puchar wiata. Spraw zainteresowa si nawet v-ce premier Macedonii, Zoran Stavrevski. Rzd jak na razie zdecydowa si przeznaczy na ten cel 5 milionów euro.

"Podczas realizacji projektu bdziemy wysya naszych ekspertów na konsultacje do Sowenii. Nie wiemy jeszcze gdzie dokadnie zostanie wybudowana skocznia, ale w gr wchodz przede wszystkim okolice takich orodków jak Mavrov i Kuzov" - tumaczy jeden z inicjatorów projektu, Dragan Gjurcevski.
 
"Traktujemy ten projekt bardzo powanie i zbliamy si do jego realizacji. To bdzie najwiksze w ostatnim czasie przedsiwzicie tego typu na Bakanach, bdzie tu rywalizowa wiatowa elita. Przewidywany czas zakoczenia budowy to poowa 2010. Docelowo Macedonia ma znale si w kalendarzu Pucharu wiata w skokach narciarskich." - koczy Gjurcevski.

Czas teraz na wizyt u naszych bratanków. Piszc o skokach na Wgrzech nie mona pomin wkadu, jaki w rozwój tej dyscypliny wniós w latach 40-tych, Stanisaw Marusarz, który podczas II Wojny wiatowej po ucieczce z wizienia Montelupich osiad na jaki czas wanie na Wgrzech. Nawiza wspóprac z Wgierskim Zwizkiem Narciarskim, obj funkcj trenera skoczków i zjazdowców, zapocztkowa równie prace konstruktorskie w dziedzinie budowy skoczni. Pod jego nadzorem powstay obiekty w Koszycach i Borsafured. Obie te miejscowoci le dzi poza granicami Wgier.

Najlepszym na przestrzeni lat skoczkiem z tego kraju by niewtpliwie László Gellér. W sezonie 1967/68 zaj 9 miejsce podczas konkursu w Bischofshofen, zamykajcego TCS, osigajc najwikszy sukces w historii skoków wgierskich. Poza tym jeszcze kilka razy plasowa si w czoowej "30" konkursów austriacko-niemieckiego turnieju. W latach 80-tych najlepszym z Madziarów by László Fischer, który legitymuje si 19 miejscem w Oberstdorfie, w konkursie TCS w 1981 roku oraz 12 pozycj w Lake Placid w 1984 roku w zawodach Pucharu wiata. Rekord Wgier w dugoci skoku naley do Gabora Gellera i wynosi 139 metrów, ustanowiony zosta w latach 80-tych.

Trudno liczy na to, e który  z obecnie skaczcych Wgrów w jakikolwiek sposób nawie do tych wyników. Modzi skoczkowie, którym nie brakuje zapau do treningu borykaj si z licznymi przeszkodami - brakuje funduszy, obiektów, odpowiedniej bazy treningowej. O warunkach, jakie tworzone s ich ssiadom z Rumunii mog póki co pomarzy. Najlepszym z reprezentantów Wgier jest obecnie 22-letni Denes Pungor. W 2006 roku podczas letniego konkursu FIS Cup w Bischofshofen zaj 28 miejsce, zdobywajc 3 punkty do klasyfikacji generalnej. Trudno jednak uzna ten wynik za sukces, tym bardziej, e w zawodach udzia wzio 29 zawodników. Trenerem wgierskiej reprezentacji jest Janos Szilagyi. W caym kraju skacze obecnie okoo 40 zawodników.

Ostatni twierdz wgierskich skoków jest Koszeg, gdzie znajduj si trzy  mae obiekty, K-30, K-20 i K-10. Skocznie pokryte s igelitem, w 2005 roku zostay zmodernizowane, wtedy te powstaa najmniejsza z nich. Niegdy wanym orodkiem bya Matrahaza, gdzie staa zamknita w 1990 roku skocznia 83-metrowa, po której zostay dzisiaj szcztki. Skocznie istniay równie w Budapeszcie (K-70), Galyatet, Gyöngyös, Mátrabányi, Mátrafüred, Miszkolc i Sopran.

[strona=8]

Nastpnym przystankiem zbliajcej si powoli do koca podróy bd Niderlandy. Pierwszym skoczkiem narciarskim reprezentujcym Holandi by Gerrit Konijnenberg. Na skoczniach zacz pokazywa si w poowie lat 80-tych. By zawodnikiem o wyjtkowo niskich umiejtnociach technicznych, z reguy zajmowa ostatnie bd przedostatnie lokaty, przegrywajc z adeptami hiszpaskich, wgierskich czy bugarskich skoków. Czsto rywalizowa o przedostatni lokat z Eddim Edwardsem, bo tylko na pokonanie Brytyjczyka byo go sta od czasu do czasu. Wykadnikiem poziomu, który prezentowa by choby konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku w 1988 roku, w którym za swój skok otrzyma zatrwaajco nisk not - 1,9 pkt!

W pierwszej poowie lat 90-tych na skoczniach pojawi si Peter van Hal. Startowa gównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W 1995 roku uczestniczy w rozgrywanych w kanadyjskim Thunder Bay Mistrzostwach wiata w narciarstwie klasycznym zajmujc ostatnie i przedostatnie miejsce. Na przeomie wieków skaczcych Holendrów byo znacznie wicej. Na wiatowych skoczniach zaczli pojawia si tacy zawodnicy jak Nils de Groot, Jeroen Nikkel czy Boy van Baarle. aden z nich furory nie zrobi i poza punktami Pucharu Kontynentalnego niczym szczególnym si nie wyróni.

Najbardziej znany reprezentant Holandii to Ingemar Mayr. Urodzi si 30 listopada 1975 roku w miejscowoci St. Johan. Z pochodzenia jest Austriakiem, jego matka jest jednak rodowit Holenderk. Jako junior wywalczy wraz z kolegami z reprezentacji Austrii srebrny medal Mistrzostw wiata w 1993 roku, a skaka wtedy w druynie m.in. z Andreasem Widhoelzlem. W 1995 roku podczas zawodów P w Engelbergu zaj 15 pozycj i by to najlepszy rezultat jaki odnotowa w swojej seniorskiej karierze. Po sezonie 1997/98 Ingemar na dobre straci miejsce w reprezentacji Austrii i czyni zabiegi, by móc reprezentowa ojczyzn swojej matki. Holenderskie obywatelstwo otrzyma w 2000 roku. W barwach Holandii dwukrotnie startowa w Mistrzostwach wiata. W 2001 roku wystpi w Lahti, gdzie na duej skoczni uzyska 47 rezultat (w konkursie na K-90 nie startowa), w Predazzo natomiast sklasyfikowano go dwukrotnie na 46 pozycji. W 2002 roku w Sapporo zaj najwysze miejsce w konkursie P, jakie udao si kiedykolwiek osign reprezentantowi Holandii. Uplasowa si na 22 pozycji. Warto jednak zaznaczy, e miao to miejsce podczas przedolimpijskich konkursów, gdzie zabrako caej wiatowej czoówki. Punkty P (29 miejsce) zdoby jeszcze podczas bardzo loteryjnego konkursu w Willingen w 2003 roku. Najlepszy rezultat, jaki osign w Pucharze Kontynentalnym to drugie miejsce w Vikersund w 2001 roku. W ostatnim okresie kariery Mayra trenerem holenderskich skoczków zosta synny Soweniec, Vasja Bajc, jednak nawet i on nie by w stanie znaczco poprawi rezultatów uzyskiwanych przez Ingemara, skutkiem czego austriacki Holender po sezonie 2002/03 zakoczy swoj karier.
 
Za namow Ingemara Mayra w sezonie 2001/02 do ekipy "pomaraczowych" doczy Christoph Kreuzer. Jest Austriakiem z krwi i koci, reprezentowa klub SV Villach. Nie mogc jednak wywalczy sobie miejsca w reprezentacji swojej ojczyzny, przyj obywatelstwo holenderskie i w midzynarodowych zawodach reprezentowa wanie kraj Beneluksu. Podczas P w Sapporo w 2002 roku zdoby swe i pierwsze i ostatnie zarazem punkty Pucharu wiata (29 miejsce).

Jako ciekawostk mona poda fakt, i jeszcze kilka lat temu w szerokiej kadrze Holandii znajdowa si zawodnik o polsko brzmicych personaliach - Marcin Golab. Skoczek ten wystpi podczas Mistrzostw wiata Juniorów w 1999 roku, zajmujc 67 miejsce na 70 startujcych. Startowa te dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego 1998/99, ale bez sukcesów.

W tej chwili kadra Holandii skada si z... jednego zawodnika. Jest nim 18-letni Thomas de Vit, który do tej pory trzykrotnie zdobywa punkt do klasyfikacji FIS Cup, co stanowi jego najwiksze osignicie. Dodatkowo Holendrzy utworzyli take kadr juniorów, któr stanowi piciu skoczków: Joran de Schepper, Rico de Jong, Lars Antonissen, Rubende Wit oraz Oldrik van der Aalst.
Trenerami obu kadr s Bastian Tielmann i Konrad Kral. Holandia to bodaj jedyny skokowy kraj, w którym kadra eska jest liczniejsza od mskiej, a kobiece skoki stoj na wyszym poziomie ni skoki panów. Lara Thomae i Vendy Vuik to skoczkinie, które regularnie zdobywaj punkty w zawodach Ladies COC. Reprezentoway równie swój kraj na Mistrzostwach wiata w Libercu w 2009 roku.

Reprezentacja Holandii, co warto odnotowa, trzykrotnie do tej pory startowaa w konkursach zespoowych. Po raz pierwszy miao to miejsce w Villach w 2001 roku. Wówczas czwórka w skadzie: Mayr, De Groot, Van Baarle i Nikkel zaja ostatnie 10 miejsce. Drugie zawody druynowe, w których wzili udzia Holendrzy odbyy si w Sapporo w 2002 roku. Mimo, i poszczególne reprezentacje wystawiy rezerwowe skady, gdy by to konkurs przedolimpijskSkocznia w w Bergschenhoek (Holandia) fot. skisprungschanzen.comi, Mayr, Kreuzer, Van Baarle i De Groot zakoczyli rywalizacj na ostatnim, 11 miejscu. Latem 2002 roku rozegrana zostaa "druynówka" w Oberstdorfie w ramach Pucharu Kontynentalnego. Zespó w skadzie: Mayr, Kreuzer, Nikkel i Van Baarle uplasowa si na 14 pozycji, wyprzedzajc reprezentacj Szwecji.

W 1998 roku w miejscowoci Bergschenhoek powstay dwie mae skocznie wyoone igelitem, pierwsze w Holandii. Miay punkty konstrukcyjne usytuowane na 15 i 24 metrze. Rekordzist wikszej zosta Jeroen Nikkel, który w 1999 roku skoczy tam 24 metry. Najduszym skokiem na "pitnastce" popisa si Niels De Groot uzyskawszy 21 metrów. Obiekty te jednak ju nie istniej, zostay rozebrane w 2004 roku.

[strona=9]

Z kraju serów, wiatraków i tulipanów przenosimy si na pónoc. Mimo, i Dania zaliczana jest do krajów skandynawskich, nie posiada bogatych tradycji w skokach narciarskich i praktycznie nigdy nie odgrywaa w tej dyscyplinie znaczcej roli. W tej chwili nie ma w tym kraju adnej czynnej skoczni, ale w przeszoci stao tam kilka niewielkich obiektów. W 1941 roku powstay dwie skocznie w miejscowoci Hjørring: K-15 i K-30. Jeszcze w 1969 roku rozgrywano tam Mistrzostwa Dani, ale dzi po skoczniach nie ma ju ladu. W 1943 roku stana 25-metrowa skocznia w Søllerød. Swego czasu odbyway si tam due midzynarodowe zawody, które ogldao nawet 30.000 kibiców. W latach 80-tych zbudowano skoczni na Grenlandii, w miejscowoci Nuuk. Jej punkt K wynosi 30 metrów. Ponadto obiekty do skakania znajdoway si take w Vejle (K-26 powstaa w 1943 roku) i Frederici.

Kilka lat temu swoich si w roli skoczka narciarskiego próbowa urodzony w 1981 roku w Aalborg Duczyk Andreas Bjelke Nygaard. Trenowa na norweskich skoczniach i nosi si nawet z zamiarem startu na igrzyskach w Salt Lake City. Uzyska zapewnienie od Duskiego Zwizku Narciarskiego, e otrzyma naleyte wsparcie finansowe i przepustk na wystp w Park City jeeli osignie wysoki poziom sportowy i dwukrotnie zajmie miejsce w czoowej dziesitce Pucharu wiata! Oczywicie nie udaa mu si ta sztuka. Nygaard wystpi nawet raz w  konkursie Pucharu Kontynentalnego w Vikersund, ale zaj bardzo odleg pozycj. Ogólnie rzecz biorc na skoczni nie wiodo mu si najlepiej i wobec braku zadawalajcych wyników w 2003 roku zakoczy sw krótk przygod ze skokami. Rekord yciowy Andreasa wynosi 100,5 metra i odlego ta uznawana jest za rekord Danii. 

Mimo, i warunki do uprawiania skoków w Islandii s znakomite (jest to kraj wyynno - górzysty o bardzo chodnym klimacie), narciarze skokowi z tego kraju nigdy nie odgrywali znaczcej roli w tej dyscyplinie. Reprezentanci Islandii wystpowali na arenie midzynarodowej od  lat 20-tych do pocztku lat 60-tych XX wieku. Skoczkowie z kraju gejzerów wystartowali na trzech igrzyskach olimpijskich. W 1948 r. w St. Moritz Jonas Asgeirsson zaj w gronie 40 skoczków 37 miejsce po skokach na 57 i 59,5 metra. Cztery lata póniej, w Oslo na skoczni wystpi Ari Gudmonsson, a skoki na odlego 60 i 59 metrów day mu 35 lokat (wystartowao 43 skoczków). W 1960 roku w Squav Valley SOlafsfjordur, Islandia, fot.skisprungschanzen,comkarpedinn Gudmundsson dwukrotnie uzyska 64 m. i uplasowa si  na 43 pozycji wród 45 startujcych zawodników.

W kolejnych latach skoczków z Islandii w midzynarodowych konkursach nie ogldano. Skoki w tym kraju stay si dyscyplin uprawian gównie na poziomie dziecicym i modzieowym. W  latach 1981-1995 na 25-metrowej skoczni w Akureyri w ramach igrzysk modziey rozgrywano cykliczne konkursy skoków w kategoriach wiekowych 9-12 lat. Najlepszym skoczkiem w historii tej imprezy zosta Jóhann G. Möller, zdobywca czterech zotych medali.

Obecnie bardzo adna malutka skocznia K-15 znajduje si w Olafsfjordur, prawdopodobnie jednak nie jest wykorzystywana. Informacji o innych skoczniach islandzkich brak.

[strona=10]

Ze nienej i mronej pónocy przenosimy si na deszczowe Wyspy Brytyjskie. Skoczkowie z Wielkiej Brytanii startowali w midzynarodowych zawodach ju w latach midzywojennych. Captain C.G.D. Legard wzi udzia w Mistrzostwach wiata w 1931 roku w Oberhofie i w 1934 roku w Solletea, a Guy Nixon i Colin Wyatt wystpili tylko w Solletea. Na nastpnego swojego reprezentanta na najwikszych wiatowych imprezach czekali Brytyjczycy a do lat 80-tych ubiegego wieku. Wtedy te na skoczniach "szala" najwikszy gamo wród skoczków legendarny ju Eddie "Orze" Edwards. Eddie Edwards przeszed do historii skoków jako jeden z najgorszych przedstawicieli tej dyscypliny w historii. Styl oddawanych przez niego skoków by tak niski, e wielokrotnie koczyy si one powanymi kontuzjami. Podczas swej kariery mia zamane wszystkie wiksze koci (cznie okoo 20 zama). Paradoksalnie jednak baznowanie na skoczniach narciarskich przynioso Eddiemu niesychan saw. Po raz pierwszy zaprezentowa si szerokiej publicznoci podczas konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie w 1986 roku, gdzie uplasowa si oczywicie na ostatnim miejscu. Prawdziw saw przyniosy mu Igrzyska Olimpijskie w Calgary w 1988 roku, dwukrotnie zamkn tam stawk zawodników. Zaraz potem Anglik zacz pojawia si w reklamach, programach typu talk-show, komentowa relacje sportowe... Szacuje si, e dziki swym sportowym pseudoumiejtnociom zarobi milion dolarów. Edwards zapowiada kilkakrotnie powrót na skocznie. Nosi si podobno z zamiarem startu na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City. Rozpocz nawet w Finlandii przygotowania do tej imprezy, podczas których, jak podaj niektóre róda, ustanowi swój rekord yciowy - 117,5 metra (nie jest to potwierdzona informacja). Take przed Mistrzostwami wiata w Oberstdorfie agencje donosiy, e 42-letni wówczas Brytyjczyk zamierza ponownie usi na belce startowej. Ostatecznie jednak nie pojawi si na adnej z tych imprez.

Na pocztku lat 90-tych skakali Ben Freth i Jason Lambert. Zaprezentowali si w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Lilehammer w 1993 roku. Zajli odpowiednio 80 i 79 miejsce. Lambert w 1994 roku na skoczni w Berchtesgaden ustanowi ówczesny rekord Wielkiej Brytanii, który wynosi 85 metrów. W ostatniej dekadzie ubiegego wieku na skoczniach pojawia si te Alan Donald Jones. Na nartach zacz skaka bardzo póno, bo w wieku 27 lat, startujc w zawodach w Garmisch-Partenkirchen. Bra udzia w konkursach o Puchar Europy oraz wielu zawodach niszej rangi. Za swój najwikszy sukces uwaa cztery zote medale zdobyte podczas Mistrzostw Wielkiej Brytanii w 1992 roku, rozegranych na skoczniach w niemieckim Scheidegg. Alan obecnie mieszka w Szwecji. Jego rekord yciowy wynosi 85 metrów.

Kolejnym skoczkiem, o ktorym naley wspomniec jest Glyn Pedersen. Wielka Brytania to jego druga ojczyzna, pierwsz bya Kanada. Tam wanie przyszed na wiat w 1981 roku. Jego rodzice s Brytyjczykami, ale eby byo mieszniej, norweskiego pochodzenia. Do 2000 roku w midzynarodowych zawodach reprezentowa kraj klonowego licia, jednake potem przeniós si do ojczyzny swoich rodziców i odtd skaka dla Wielkiej Brytanii.  Szeroka publiczno moga go ujrze po raz pierwszy podczas Mistrzostw wiata w Ramsau w 1999 roku, gdzie skaczc jeszcze w barwach Kanady zaj 52 i 62 miejsce. Pedersen ju w barwach swej drugiej ojczyzny pojecha na igrzyska do Salt Lake City. W Stanach uplasowa si na 54 i 62 pozycji. Najwikszym jego sukcesem jest siódme miejsce podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego w Calgary. Nie udao mu si nigdy zaprezentowa w Pucharze wiata. Od sezonu 2002/03 nie pojawia si ju na skoczniach.

Wiadomo, e w latach 80-tych przez krótki okres czasu skoki uprawia jeszcze inny Brytyjczyk, niejaki Andrew Penington, niestety brak jakichkolwiek szczegóowych informacji na temat tego zawodnika.

Przed kilkoma laty powsta „Britisch Masters Team” - czyli reprezentacja Wielkiej Brytanii weteranów. W chwili obecnej w jej skad wchodzi piciu skoczków – wspomniani wczeniej Lamert i Jones, a take Jason Weller, Robert Petterson i Alexander Winterhalde. Dwaj pierwsi maj nawet na swoim koncie medale oficjalnych Mistrzostw wiata Weteranów.  

25 marca 1950 roku na zbudowanej w pónocnej czci Londynu (Hampstead Heath), 25-metrowej skoczni narciarskiej odby si pierwszy konkurs skoków w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie to doszo do skutku z inicjatywy zapaleców z Norwegii, którzy podjli si misji zaszczepienia tej niezwykle widowiskowej dyscypliny w Anglii. Specjalnie na t okazj przywieziono z Norwegii 45 ton niegu i przygotowano profesjonalnie wygldajcy obiekt. Zawody ogldaa ogromna liczba kibiców, zaknionych sportowych emocji, których tego dnia nie brakowao, a relacj z konkursu przeprowadzia nawet stacja telewizyjna BBC. Triumfatorem zawodów zosta Norweg Arne Hoel, który odda najduszy skok dnia, szybujc na odlego 27,5 metra i ustanawiajc tym samym rekord skoczni. Rozegrano take konkurs zespoowy, w którym zmierzyy si ze sob reprezentacje dwóch londyskich uniwersytetów: Oxford i Cambridge. Lepsi okazali si skoczkowie Oxfordu, których do zwycistwa poprowadzi ich kapitan C. Huitfeldt.

W 1960 roku powstaa skocznia w Manchesterze, na której 3 i 4 marca rozegrano inauguracyjne zawody. Zwyciy wtedy Norweg Ove Johnson, a frekwencja na trybunach wyniosa 25 tysicy. Imprez zorganizowali norwescy studenci z Manchesteru. Rok póniej skoki wróciy do Londynu. Tym razem na... Stadion Wembley. Wanie tam postawiono 30-metrow skoczni pokryt igelitem. W jedynym rozegranym na niej konkursie wzili udzia skoczkowie z dziewiciu pastw, w tym Mistrz Olimpijski z 1964 roku, Fin Veikko Kankkonen. Na starcie pojawili si te zawodnicy z Wielkiej Brytanii. Byli to: Alex Sykes, Tony Kennaway i Tim Ashburner. Rekordzist skoczni zosta Torgeir Brandtzag, uzyskawszy 34,5 metra.
      
Nie do koca jasna jest kwestia rekordu Wielkiej Brytanii. Cz róde jako rekordzist wskazuje Edwardsa, przypisujc mu wynik 117 metrów inne miano rekordzisty przyznaj Pedersenowi (113 metrów). Jeszcze inne zdanie w tej kwestii ma James Lamert, który czsto odwiedza serwis skijumping.pl i w jednym z komentarzy wypowiedzia si na ten temat: „I still have the British record because Glynn Pederson is a Canadian citizen and has never even been to England. Greetings to all from James Lambert Team GBR ;-)”  

[strona=11]

Przed siedmioma laty dwójka zapaleców z Irlandii postanowia spróbowa swoich si w skokach narciarskich. Jak pomyleli tak uczynili i wkrótce potem Andrew Turner i Richard Brown stali si pierwszymi skaczcymi na nartach Irlandczykami. Pomys skakania wpad do gowy dwóm mieszkacom Zielonej Wyspy Skoczkowie z irlandii, fot. skijumpingcentral. comlatem 2002 roku. Dziki duej determinacji i konsekwencji w dziaaniu marzenia udao si szybko urzeczywistni. Pocztkowo Richard i Andrew planowali uda si za ocean, by uczy si narciarskiego abecada w Stanach Zjednoczonych, ostatecznie jednak na miejsce pierwszych treningów wybrali szwedzki Goeteborg. Skakali tam na skoczniach K-15 i K-35.

Zawsze byem fanem sportów ekstremalnych, lubiem szczególnie szybko i wist powietrza - opowiada Richard Brown - skoki daj mi jedno i drugie, to dyscyplina dla twardzieli. W naszej naturze jest to, by cigle dowiadcza czego dzikiego i szalonego. Jestemy po prostu takimi duymi chopcami. Szczerze mówic nie wiedzielimy zbyt wiele o tej dyscyplinie, ale od pocztku traktowalimy to wyzwanie bardzo powanie.
 
Dzi Andrew i Richard prawdopodobnie ju nie skacz, ale sam fakt, e skokowego bakcyla poknli ludzie z tak egzotycznego jak na t dyscyplin kraju jest ju sam w sobie godny uwagi.

[strona=12]

No i na sam koniec odwiedzimy soneczn Hiszpani. Tradycje uprawiania skoków narciarskich w tym kraju sigaj pocztków XX wieku. Podobno pierwszy konkurs skoków odby si tam ju w 1907 roku, konkretnie w Ribes de Freser. Na przeomie 1912/13 roku powstay w tej miejscowoci dwie skocznie z prawdziwego zdarzenia, wiksza z nich z czasem staa si skoczni 55 - metrow. Do dzi zachoway si jedynie szcztki tych obiektów, konkretnie pozostaoci po ich betonowych rozbiegach.

W póniejszym czasie skocznie powstay take m.in. w: Sierra Nevada (30-metrowa skocznia powstaa w latach dwudziestych), Formigal, Navacerrada (K-30, obiekt zbudowany w 1954 r.), San Juan Del Olmo, Solynieve, Valdezcaray, Alto Campo (maa terenowa skocznia zbudowana w latach 80-tych). Wany kompleks skoczni wybudowano w Astun. Obok 90 - metrowego obiektu, stany tam take dwa mniejsze (K-40 i K-25). Na '90-tce' odbyy si dwukrotnie (w 1981 i 1995 roku) zawody rozgrywane w ramach Zimowej Uniwersjady w Jaca. Skocznia do 2000 roku posiadaa wan homologacj FIS-u. Hiszpaska Jaca ubiegaa si o organizacj igrzysk w 2014 roku. Konkursy skoków miay si odby wanie w Astun. Bya to szansa na reaktywacj skoków na Pówyspie Iberyjskim. Hiszpania wczenie odpada jednak z rywalizacji...

Nie mniej wany kompleks znajdowa si w La Molinie, w której skoki uprawia si od 1912 roku. W 1934 roku w zawodach na skoczni Font Canaleta wzi udzia znakomity norweski skoczek Sigmund Ruud. W roku 1978 roku postawiono w La Molinie stosunkowo duy obiekt K-70, na którym w latach 1979-1992 cyklicznie odbyway si  due midzynarodowe zawody z cyklu „Copa del Rey”. Na licie zwycizców konkursu widniej nazwiska tak znanych skoczków jak chociaby Austriacy Willi Puerstli, Werner Rathamyr czy Norweg Johan Saetre. W La Molinie do dzi stoj trzy skocznie pokryte igelitem: K-75, K-54, K-25. W 1991 roku na najwikszej z nich odbyy si nawet zawody Pucharu Europy (poprzednik Pucharu Kontynentalnego). .

W latach 80-tych zawodnicy z Pówyspu Iberyjskiego startowali w Pucharze wiata, TCS, a nawet na igrzyskach olimpijskich, ale najczciej bez sukcesów. W sezonie 1986/87 jeden jedyny raz reprezentant Hiszpanii zdoby punkty P. By nim Bernat Sola. W styczniu 1987 roku zaj 14 miejsce w zawodach w Sapporo i z dwoma punktami znalaz si na 78 miejscu w klasyfikacji generalnej. W 1990 roku na skoczni w Val di Fiemme uplasowa si na 19 miejscu, ale wedug dawnych zasad punktacji pucharowych punktów nie zdoby. Sola jest rekordzist Hiszpanii w dugoci skoku, na obiekcie mamucim w Vikersund w 1990 roku uzyska odlego 141 metrów.  W sezonie 1991/92 czwórka Hiszpanów (Bernat Sola, Jesus Lobo, Franciscko Alegre i Thomas Cano) punktowaa w zawodach o Puchar Europy. Najlepszy start skoczkowie ci zaliczyli u siebie, w La Molinie, wtedy to w czoowej "15" znalaza si caa czwórka (Alegre by 5., Sola 9., Lobo 11., Cano 15.) To by ju jednak abdzi piew hiszpaskich skoków. Okoo 1994 roku w na Pówyspie Iberyjskim prawdopodobnie na powanie nikt ju nie skaka. Warto jeszcze nadmieni, i w latach 1990-94 kadr Hiszpanów prowadzi Vasja Bajc.

No i dotarlimy do koca. Chciabym w tym miejscu wyrazi nadziej, e nastpna taka podró bdzie jeszcze dusza i jeszcze ciekawsza, co oznaczaoby, e wiatowa rodzinka skoków narciarskich jeszcze bardziej si powikszya.

Bibliografia:

strony internetowe:
www.skisprungschanzen.com
www.schanzenfotos.de
www.wikipedia.pl
www.skijumpingcentral.com
www.fis-ski.com
www.skokinarciarskie.com
www.britishmastersteam.co.uk
www.tygodnik.lt
www.skijumping.pl
www.sportowefakty.pl

Ksiki:
Józef Kapeniak, Tatrzaskie Diaby, Warszawa 1971.
Stanisaw Marusarz, Na skoczniach Polski i wiata, Warszawa 1974

oraz róda wasneAdrian Dworakowski, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (39966) ilo komentarzy: (36)
Ski Jumping Manager

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
godz. 19:15
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl