Maciej Kot - wywiad po zawodach oraz zwycięski skok