Zasady Pucharu Kontynentalnego 2005/2006

 • 2005-11-20 18:36

1. Planowanie kalendarza Pucharu Kontynentalnego oraz wyznaczenie miejsca zawodów

1.1 Puchar Kontynentalny
1.1.1 Każda z Narodowych Federacji Narciarskich jest upoważniona do złożenia wniosku o organizowanie zawodów Pucharu Kontynentalnego w Komisji Planowania Kalendarza Zawodów Pucharu Kontynentalnego przed upłynięciem wyznaczonego terminu.
1.1.2 Aplikacja zgłoszeniowa musi zostać dostarczona z dwuletnim wyprzedzeniem, na specjalnych formularzach FISu.
1.1.3 Tylko jeden konkurs Pucharu Kontynentalnego może odbywać się w tym samym czasie.
1.1.4 Ostatnie zawody Pucharu Kontynentalnego w sezonie są uważane jako finał Pucharu Kontynentalnego. W związku z tym będzie tam miała miejsce ceremonia rozdania nagród.

1.2 Zgłoszenie zawodów Pucharu Kontynentalnego

1.2.1 Komisja Planowania Kalendarza Zawodów Pucharu Kontynentalnego bierze przy nominacji pod uwagę:
- odpowiedniość skoczni narciarskiej do zawodów Pucharu Kontynentalnego oraz ważność homologacji skoczni;
- możliwości zakwaterowania, oraz warunki obserwowania zawodów przez kibiców;
- standard organizacji zawodów.
1.2.2 W wyniku planowanych i szacowanych terminów Komisja Planowania Kalendarza Zawodów Pucharu Kontynentalnego ustala prowizoryczny kalendarz na nadchodzące dwa lata. Ostateczna wersja kalendarza na bieżący sezon posiada aprobatę komisji FIS.

2. Prawo startu w zawodach Pucharu Kontynentalnego

2.1 Prawo startu w zawodach Pucharu Kontynentalnego mają jedynie zawodnicy z aktualną licencją Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Każda z narodowych federacji narciarskich posiada pełną odpowiedzialność za zgłoszonych zawodników do konkursu.

2.2 Uprawnieni do startu są zawodnicy:
- którzy mają na swoim koncie punkty Pucharu Świata, Letniej Grand Prix lub Pucharu Kontynentalnego;
- którzy zdobyli przynajmniej jeden punkt pucharu FIS w poprzednim lub obecnym sezonie.

2.3 Liczba zgłaszanych zawodników przez Narodowe Federacje Narciarskie Liczba zawodników będzie obliczana okresowo na podstawie Listy Rankingowej Pucharu Kontynentalnego
Bazą dla kalkulacji są:
- pierwszych 50 zawodników Listy Rankingowej Pucharu Kontynentalnego;
- każdy kraj z mniej niż czterema przydzielonymi zawodnikami albo bez przydziału narodowego jest upoważniony do wystawienia maksymalnie 4 zawodników;
- kraj organizujący zawody ma prawo wystawić dodatkowo 8 zawodników;
- maksymalny przydział zawodników dla kraju gospodarza nie może być większy niż 16 zawodników, natomiast reszta uczestniczących w zawodach krajów może wystawić maksymalnie 8 zawodników;
- jeżeli w danym kraju będą odbywać się więcej niz. dwa konkursy z cyklu Pucharu Kontynentalnego, Narodowa Federacja Narciarska jest upoważniona do zgłoszenia swojej narodowej grupy zawodników maksymalnie dwukrotnie w zawodach w sezonie (letniego bądź zimowego Pucharu Kontynentalnego), jednakże nie więcej niż trzykrotnie w ciągu całego sezonu Pucharu Kontynentalnego.

2.4 Lista Rankingowa
Obliczanie przydziału zawodników dla poszczególnych Narodowych Federacji Narciarskich będzie się odbywać na podstawie Listy Rankingowej, która opiera się na następujących kryteriach:
- system punktowy jest podobny jak w Pucharze Kontynentalnym (1 miejsce 100 punktów, 30 miejsce 1 punkt);
- wyniki zawodów z 6 okresów (5 zimowych i jednego letniego) z poprzedniego sezonu Pucharu Kontynentalnego będą stopniowo zastępowane wynikami zawodów z 6 bieżących okresów;
- ta procedura jest aktualizowana po każdym okresie;
- 50 najlepszych zawodników z Listy Rankingowej będzie branych pod uwagę do tworzenia przydziałów zawodników dla poszczególnych Narodowych Federacji Narciarskich;
- narodowy przydział zawodników obowiązuje dla całego okresu, który następuje i nie jest wynikiem obecnych wyników zawodów.

3. Punkty Pucharu Kontynentalnego

3.1 Zawody indywidualne:

1st place = 100 points 16th place = 15 points
2nd place = 80 points 17th place = 14 points
3rd place = 60 points 18th place = 13 points
4th place = 50 points 19th place = 12 points
5th place = 45 points 20th place = 11 points
6th place = 40 points 21st place = 10 points
7th place = 36 points 22nd place = 9 points
8th place = 32 points 23rd place = 8 points
9th place = 29 points 24th place = 7 points
10th place = 26 points 25th place = 6 points
11th place = 24 points 26th place = 5 points
12th place = 22 points 27th place = 4 points
13th place = 20 points 28th place = 3 points
14th place = 18 points 29th place = 2 points
15th place = 16 points 30th place = 1 points


3.1.1 W przypadku zajęcia przez kilku zawodników tego samego miejsca otrzymują oni liczbę punktów odpowiadającą danej pozycji, a kolejne miejsca jest pominięte.
3.1.2 Przynajmniej 8 Narodowych Federacji Narciarskich musi wsiąść udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego aby punkty zaliczane były do klasyfikacji generalnej turnieju.
3.1.3 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego Punkty wszystkich indywidualnych zawodów Pucharu Kontynentalnego danego sezonu, oddzielnie dla sezonu letniego i zimowego, będą zliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej turnieju, o miejscu decydować będzie lepsze miejsce indywidualnych Listy Rankingowej.
W przypadku gdy kilku zawodników posiada nadal taką samą ilość punktów, ostateczne miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego będzie przyznana losowo.

4 Tryb zawodów oraz lista startowa

Zawody Puchary Kontynentalnego muszą się odbywać zgodnie z obowiązującą Listą Rankingową, zgodnie z poniższymi uwagami:

4.1 W zawodach indywidualnych zawodnicy podzieleni są na 4 grupy:
- Grupa I-A - zawodnicy kraju organizacyjnego;
- Grupa I i II - zawodnicy bez punktów Pucharu Kontynentalnego;
- Grupa III - zawodnicy z punktami Pucharu Kontynentalnego.

Kolejność startu zawodników:
- Grupa I - losowa;
- Grupa II - losowa;
- Grupa III - kolejność odwrotna w stosunku do aktualnej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, lub w przypadku początku sezonu z klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu.

4.2 Do serii finałowej kwalifikuje się 30 najlepszych zawodników z pierwszej rundy (zmiana w stosunku do poprzednich sezonów, gdzie kwalifikowało się najlepszych 50 zawodników po pierwszej serii). W rundzie finałowej zawodnicy startują z tymi samymi numerami, w kolejności odwrotnej do zajmowanych pozycji po pierwszej serii. Zawodnicy którzy osiągnęli odległość 90% najdłuższego skoku w konkursie, ale mieli przy tym upadek, mają prawo wystartować w serii finałowej.
4.3 Seria finałowa musi rozpocząć się 20 minut po zakończeniu I rundy. Zawodnicy którzy nie staną na starcie w określonym czasie, zostają zdyskwalifikowani.

5 Nagrody Pucharu Kontynentalnego

5.1 Zwycięzca klasyfikacji generalnej letniego lub zimowego Pucharu Kontynentalnego otrzymuje w nagrodę trofeum w postaci Pucharu Kontynentalnego.
Trzech pierwszych zawodników otrzymuje medal FISu;
Trofeum i medale zostają dostarczone przez FIS;
Trofeum i medale zostają przyznane po zakończeniu sezonu.

6 Koszty związane z organizowaniem zawodów Pucharu Kontynentalnego

6.1 Każdy z organizatorów Pucharu Kontynentalnego jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z organizacją zawodów, a także kosztów związanych z:
- występem w zawodach wszystkich zgłoszonych zawodników z wszystkich Narodowych Federacji Narciarskich;
- dwóch oficjalnych osób towarzyszących każdej z Narodowych Federacji Narciarskich (trenerów, fizjologów, psychologów itp.).
6.1.1 Zakwaterowanie
Organizator Pucharu Kontynentalnego jest zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania wszystkim zawodnikom i osobom towarzyszącym w hotelu w pobliżu miejsca zawodów w czasie trwania konkursu, zaczynając od dnia poprzedzającego oficjalny trening wraz z ostatnią nocą po zakończeniu zawodów.

Zgłoszenie i informacje o zawodnikach muszą zostać przesłane do organizatorów przez poszczególne Narodowe Federacje Narciarskie. Biorące udział w konkursie ekipy muszą dostarczyć informacje na temat biorących w nich udział zawodników w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez organizatorów. Ma to na celu dokonanie rezerwacji przez organizatorów.

Za niewykorzystanie zarezerwowanych miejsc organizatorzy mają prawo zwrócić się do Narodowych Federacji Narciarski o zwrot poniesionych kosztów.

6.2 Okresy Pucharu Kontynentalnego:

1st period: 08.07.05 - 09.10.05
2nd period: 04.12.05 - 18.12.05
3rd period: 26.12.05 - 08.01.06
4th period: 13.01.06 - 22.01.06
5th period: 28.01.06 - 26.02.06
6th period: 04.03.06 - 26.02.06

7. Sponsorzy Pucharu Kontynentalnego

7.1 Międzynarodowa Federacja Narciarska ma prawo do zawarcia umowy między FIS a sponsorem na sponsorowanie zawodów Pucharu Kontynentalnego.
7.2 Odpowiednie punkty umowy muszą być rozpatrywane i nadzorowane przez zainteresowane strony, zgodnie z umową między FIS a sponsorem.

8 Kontrola i Sprawozdanie z Pucharu Kontynentalnego

8.1 Każdy z organizatorów Pucharu Kontynentalnego musi nawiązać współpracę z agencją prasową przed rozpoczęciem sezonu i musi mieć pewność, że natychmiast po zakończeniu zawodów, wyniki konkursu będą przez tą agencję opublikowane.
8.2 Każdy z organizatorów ma obowiązek uszanować reguły Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych i w odpowiedni sposób poinformować prasę.
8.3 Delegat Techniczny jest odpowiedzialny za kontrolę i sprawozdanie z konkursów Pucharu Kontynentalnego oraz przesłanie ich niezwłocznie do biura FISu.
8.4 Każdy z organizatorów zawodów Pucharu Kontynentalnego ma obowiązek przesłać wyniki konkursu niezwłocznie do biura FISu oraz do organizatora następnych zawodów .
8.5 Po każdych zawodach Pucharu Kontynentalnego Koordynator Pucharu Kontynentalnego jest odpowiedzialny za opracowania aktualnej klasyfikacji turnieju i ma obowiązek przesłania go do biura FISu oraz do organizatora kolejnych zawodów Pucharu Kontynentalnego.
8.6 Kontrola Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS nominuje koordynatora zawodów Pucharu Kontynentalnego, który musi posiadać licencję Delegata Technicznego. Koordynator jest jednym z sędziów zawodów i odpowiada za sprawny przebieg zawodów Pucharu Kontynentalnego zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Koordynator zawodów jest kluczową osobą w podejmowaniu decyzji w sprawie odwołania, odłożenia bądź przeniesienia zawodów. Ma możliwość wsparcia ze strony Komitetu Organizacyjnego w sprawie odpowiedniego wypełnienia swoich obowiązków.


Damian Pietrzak, źródło: Informacja własna
oglądalność: (32722) komentarze: (6)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

 • anonim

  bffffffffff

 • jozek_sibek redaktor
  Krajówka 4x w sezonie

  Redaktor @Damian Pietrzak.
  Prosimy o naprawienie błędu - w PK w sezonie można 4x wystawić "krajówkę" (warunek 2x latem oraz 2x zimą).

 • anonim
  transmisja

  transmitują w polsce tylko w tedy gdy puchar kontynentalny odbywa się w polsce

 • anonim
  Puchar Kontynentalny

  Witam!A ja wybieram się 25 stycznia do Liberca na CoC .O której godzinie się odbywają zawody i czy są biletowane?

 • anonim
  TV

  Czy ktoras ze stacji tv przeprowadza transmisje z odbywajacych sie zawodow "Pucharu Kontynentalnego" (bezposrednia transmisja)?

 • anonim

  Witam!
  Chcę wybrać się na skoki 18.03.2007 tj.puchar kontynentalny.Mam pytanie czy obowiązują bilety i gdzie mogę je kupić w jakiej cenie.
  Pozdrawiam!

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl

 1. Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
 2. Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
 3. Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
 4. Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
 5. Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
 6. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
 7. Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
 8. Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
 9. Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
 10. Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
 11. Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
 14. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
 15. Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 16. W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
 17. W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).