Zasady Pucharu Świata 2005/2006

 • 2005-11-20 18:27

1. Planowanie Kalendarza imprez, uprawnienie do startu oraz ustalenia ogólne.

1.1 Puchar Świata w skokach narciarskich "RUHRGAS" - FIS

1.1.1 Każda Narodowa Federacja Narciarska jest upoważniona do złożenia wniosku o organizowanie zawodów Pucharu Świata w Komisji Planowania Kalendarza Zawodów Pucharu Świata przed upłynięciem wyznaczonego terminu.

1.1.2 Wniosek zgłoszeniowy musi zostać dostarczony z dwuletnim wyprzedzeniem, na specjalnych formularzach FISu. Aplikacja zgłoszeniowa powinna zawierać również informacje o dacie ważności certyfikatu skoczni.

1.1.3 W przypadku przeniesienia zawodów w inne miejsce termin musi zostać uzgodniony na nowo z uwzględnieniem jednego dnia treningowego przed zawodami (konkursem skoków).

1.1.4 Ostatnie zawody cyklu Pucharu Świata nazywane są finałowymi (końcowymi). Na zakończenie zawodów odbywa się ceremonia rozdania nagród za zakończony sezon Pucharu Świata.

1.2 Zasady ogólne przeprowadzania konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich

1.2.1 Komisja Planowania FIS sprawdza:
- ważność certyfikatu skoczni
- wśród wielu kryteriów miedzy innymi możliwości zabezpieczenia bezpośredniej transmisji telewizyjnej z zawodów.

1.2.2 Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli i proponowanego terminu komisja planowania sporządza prowizoryczny harmonogram rozgrywania zawodów na najbliższe dwa lata. Finałowa wersja kalendarza zawodów na aktualny sezon wymaga aprobaty Komisji FIS.

1.3 Ochrona terminów

1.3.1 Tylko jeden konkurs skoków Pucharu Świata może być rozgrywany w tym samym czasie.
1.3.2 Zawody międzynarodowe rangi Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata chronione są tygodniowym embargiem rozgrywania zawodów cyklu Pucharu Świata.

 


2. Prawo uczestnictwa w zawodach Pucharu Świata

2.1 Do uczestnictwa w zawodach dopuszczani są wyłącznie zawodnicy posiadający licencje FIS.
2.2 Uprawnieni do startu są:
a) zawodnicy, którzy zdobyli już punkty Pucharu Świata lub Letniej GP;
b) zawodnicy, którzy zdobyli przynajmniej jeden punkt w cyklu Pucharu Kontynentalnego w obecnym lub poprzednim sezonie.

 

2. Prawo uczestnictwa w zawodach Pucharu Świata

2.1 Do uczestnictwa w zawodach dopuszczani są wyłącznie zawodnicy posiadający licencje FIS.
2.2 Uprawnieni do startu są:
a) zawodnicy, którzy zdobyli już punkty Pucharu Świata lub Letniej GP;
b) zawodnicy, którzy zdobyli przynajmniej jeden punkt w cyklu Pucharu Kontynentalnego w obecnym lub poprzednim sezonie.

 


3. Punktacja Pucharu Świata

3.1 Konkursy indywidualne:

 

3. Punktacja Pucharu Świata

3.1 Konkursy indywidualne:

1 - miejsce = 100 - pkt.
2 - miejsce = 80 - pkt.
3 - miejsce = 60 - pkt.
4 - miejsce = 50 - pkt.
5 - miejsce = 45 - pkt.
6 - miejsce = 40 - pkt.
7 - miejsce = 36 - pkt.
8 - miejsce = 32 - pkt.
9 - miejsce = 29 - pkt.
10 - miejsce = 26 - pkt.
11 - miejsce = 24 - pkt.
12 - miejsce = 22 - pkt.
13 - miejsce = 20 - pkt.
14 - miejsce = 18 - pkt.
15 - miejsce = 16 - pkt.
16 - miejsce = 15 - pkt.
17 - miejsce = 14 - pkt.
18 - miejsce = 13 - pkt.
19 - miejsce = 12 - pkt.
20 - miejsce = 11 - pkt.
21 - miejsce = 10 - pkt.
22 - miejsce = 9 - pkt.
23 - miejsce = 8 - pkt.
24 - miejsce = 7 - pkt.
25 - miejsce = 6 - pkt.
26 - miejsce = 5 - pkt.
27 - miejsce = 4 - pkt.
28 - miejsce = 3 - pkt.
29 - miejsce = 2 - pkt.
30 - miejsce = 1 - pkt.


3.1.1 W przypadku równych not sędziowskich (w konkursie skoków) każdy z zawodników otrzymuje tą samą ilość punktów (do rankingu) wynikającą z zajętego miejsca (kolejne miejsce jest pomijane).
3.1.2
Przynajmniej osiem drużyn narodowych musi przystąpić do rywalizacji, gdy zawody zaliczane są do klasyfikacji WCJ.
3.1.3
Klasyfikacja Pucharu Świata
Punkty zdobywane w poszczególnych konkursach indywidualnych aktualnego sezonu są zliczane w celu wyłonienia zwycięzcy klasyfikacji generalnej.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu (w konkursie) decyduje pozycja zawodnika w aktualnym rankingu. W przypadku równorzędnych wyników o kolejności startowej decyduje losowanie.
3.1.4
Aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata otrzymuje „Żółty trykot, (który może zatrzymać/zachować). „Żółty tyrkot prowadzący w klasyfikacji generalnej PŚ zobowiązany jest nosić w czasie zawodów, ceremonii nagradzania oraz podczas oficjalnego treningu.

3.2 Zawody Drużynowe

1 - miejsce = 400 pkt. 5 - miejsce = 200 pkt.
2 - miejsce = 350 pkt. 6 - miejsce = 150 pkt.
3 - miejsce = 300 pkt. 7 - miejsce = 100 pkt.
4 - miejsce = 250 pkt. 8 - miejsce = 50 pkt.

 

3.2.1 W razie jednakowego wyniku każda z drużyn otrzymuje ilość punktów wynikającą z tabeli (powyżej). Następne miejsce jest pomijane.

3.2.2 W zawodach drużynowych zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Narodów Pucharu Świata w skokach narciarskich musi wziąć udział, co najmniej osiem drużyn narodowych.

3.2.2 Kolejność startowa w zawodach drużynowych
Porządek startowy oparty jest na kolejności odwrotnej do aktualnej klasyfikacji Pucharu Narodów. Z przyczyn organizacyjnych wyniki uzyskane w zawodach indywidualnych rozegranych tego samego dnia nie mogą być uwzględniane do określenia kolejności startowej.

3.2.3. W drugiej serii punktowanej uczestniczą zespoły zajmujące osiem najwyższych miejsc po rundzie pierwszej. Przed startem ostatniej grupy zawodników w rundzie finałowej odbywa się przerwa informacyjna. Kolejność startowa ostatniej grupy jest odwrotnością klasyfikacji przeprowadzanych zawodów.

3.2.4 Klasyfikacja Pucharu Narodów w Pucharze Świata.
Suma punktów indywidualnych zdobytych przez zawodników z jednego państwa włączywszy w to punkty zdobyte podczas zawodów drużynowych będzie zaliczana do klasyfikacji drużynowej bieżącego sezonu.
W przypadku równorzędnej liczby punktów w klasyfikacji role decydującą o wyższym miejscu odgrywają inne zawody (indywidualne a jeśli to możliwe drużynowe).

 


 

4. Konkursy skoków Pucharu Świata.

4.1 Liczba uczestników dla narodowych związków narciarskich
Liczba zawodników uprawnionych do startu będzie okresowo przeliczana w zgodzie z Listą Rankingową Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego za ostatni okres startowy (patrz art. 4.1.1)

Podstawy do obliczenia tych kwot startowych:
- pierwszych 55 sklasyfikowanych skoczków, ale maksymalnie 6 na kraj;
- dodatkowe miejsce dla kraju, z którego pochodzi prowadzący/zwycięzca klasyfikacji indywidualnej PŚ;
- dodatkowe miejsce dla kraju, który prowadzi/wygrał klasyfikację Pucharu Narodów;
- dwa miejsca dla pierwszego i drugiego zawodnika periodu Pucharu Kontynentalnego
- oprócz limitu wynikającego z listy rankingowej (WRL) każdy kraj, który zdobył choć jeden punkt startowy w zawodach indywidualnych lub drużynowych w poprzednim lub obecnym sezonie otrzymuje limit podstawowy jeden plus dwa (1+2). Dotyczy to także punktów zdobytych w Letniego Grand Prix.
Limity startowe dla federacji obliczane będą dla tych zawodników (spełniających powyższe wymagania).
Limit startowy ogranicza się do maksimum ośmiu zawodników z jednego kraju.
Limit startowy uprawniający do zwrotu poniesionych kosztów oparty jest na systemie imiennym zawodników. Federacja narodowa może wystawić innego zawodnika ale bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

4.1.1 Światowa lista rankingowa (WRL)
Limit startowy jak również zwrot kosztów podróży będzie wykonywany w oparciu o Światową Listę Rankingową (klasyfikacje generalne Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego) zgodnie z następującymi kryteriami:
- przyjmuje się system punktowy jak w Pucharze Świata ( 1. miejsce - 100 pkt., 30. miejsce - 1pkt.)
- wyniki zawodów w pięciu okresach startowych poprzedniego sezonu Pucharu Świata będą stopniowo zastępowane wynikami pięciu okresów startowych obecnego sezonu Pucharu Świata;
- procedura aktualizacji powtarzana jest po każdym okresie startowym, tak wiec pięć najbardziej aktualnych okresów startowych jest wykorzystywanych do wyliczeń Światowej Listy Rankingowej;
- ponadto wyniki letniego Grand Prix będą uwzględniane w wyliczeniach limitów startowych dla federacji (6 periodów=1 LGP+5 PŚ);
- 55 najwyżej sklasyfikowanych w Światowej Liście Rankingowej będzie uwzględnianych w obliczaniu limitów startowych (ponadto pięciu (5) najlepszych w każdym okresie startowym Pucharu Kontynentalnego);
- krajowe limity startowe obowiązują przez cały (aktualny) okres startowy bez związku z aktualnymi wynikami zawodów.

4.1.2 Podział na okresy startowe:
Kalendarz sezonu 2005/2006 dotyczący Letniego Grand Prix i Pucharu Świata podzielono na sześć (6) następujących okresów startowych. Aspekty organizacyjne i geograficzne zostaną rozważone (przemyślane).

1. period: 06.08.2005 - 11.09.2005 (Hinterzarten - Hakuba)
2. period: 25.11.2005 - 18.12.2005 (Kuusamo - Engelberg)
3. period: 29.12.2005 - 06.01.2006 (Oberstdorf - Bischofshofen)
4. period: 21.01.2006 - 22.01.2006 (Sapporo)
5. period: 28.01.2006 - 05.02.2006 (Zakopane - Willingen)
6. period: 04.03.2006 - 19.03.2006 (Lahti - Planica)

4.1.3 Limity startowe podczas oficjalnych treningów.
Każda federacja narodowa uprawniona jest do zgłoszenia takiej liczby zawodników jak to wynika z limitu startowego (obliczonego przez FIS) lecz nie w większej niż ośmiu (8).
Kraje z limitem jednego lub dwóch zawodników uprawnione są do zgłoszenia dodatkowych dwóch (2) zawodników. Kraje z limitem 3 mają prawo zgłoszenia dodatkowego zawodnika (1).
Kraje bez limitu startowego lub z limitem bazowym (patrz. Art. 4.1) uprawnione są do zgłoszenia maksymalnie dwóch (2) zawodników.
Federacja kraju organizatora ma prawo wystawienia dodatkowych zawodników jako "dodatkowa grupa narodowa" (Grupa I-A) w liczbie odpowiadającej limitowi dla kraju organizatora jednak nie mniejszej niż sześciu (6). Dotyczy to oficjalnych treningów oraz kwalifikacji (zgodnie z art. 2.1)
W przypadku, gdy na program zawodów składają się konkursy drużynowe oraz indywidualne (w jednym miejscu), biorące w nim udział Narodowe Federacje Narciarskie mają prawo do wystawienia 4 zawodników także zawodach indywidualnych, nawet jeśli ich kwota startowa jest mniejsza.

Federacja organizatora zawodów może wiec zgłosić maksymalnie 16 zawodników do treningów oficjalnych. Pozostałym startującym zespołom ustala się limit startowy na maksymalnie 8 zawodników.
Jeżeli kalendarz Pucharu Świata przewiduje więcej niż dwa konkursy w jednym kraju federacja organizatora uprawniona jest do zgłoszenia dodatkowych zawodników jedynie w dwóch konkursach. (obowiązuje tylko w Pucharze Świata). W cyklu letniego Grand Prix prawo to zredukowane jest do jednych zawodów.

4.1.4 Limity startowe podczas zawodów.
Runda kwalifikacyjna redukuje liczbę uczestników do 50. W przypadku zawodów w lotach narciarskich do 40 skoczków.

4.2 Tryb rozgrywania zawodów oraz kolejność startowa.

4.2.1 Konkursy Pucharu Świata
Jako zasadę przyjmuje się, ze konkurs skoków składa się z :
- oficjalnego treningu;
- kwalifikacji i/lub;
- serii próbnej;
- dwóch serii punktowanych.

4.2.1.1 Podczas oficjalnego treningu, kwalifikacji i pierwszej serii zawodów zawodników dzieli się wg trzech następujących grup:
Grupa I - a zawodnicy z kraju organizator;
Grupa II zawodnicy bez punktów Pucharu Świata;
Grupa III zawodnicy z punktami Pucharu Świata.

4.2.1.2 Kolejność startów w poszczególnych grupach:
Grupa I : losowani lub obsadzani przez organizatora;
Grupa II: losowani;
Grupa III: kolejność odwrotna do zajmowanych aktualnie miejsc w klasyfikacji generalnej PŚ. W zawodach inaugurujących nowy sezon o kolejności startowej decyduje klasyfikacja końcowa sezonu poprzedniego.
Jury zawodów może dokonać losowania kolejności startowej pomimo utworzenia i obsadzenia zawodników z grup I oraz II. Kapitanowie drużyn podczas kolejnej odprawy kierowników ekip potwierdzają rozstawienie w drodze losowania.
W przypadku przeprowadzania jednego oficjalnego treningu dla dwóch konkursów skoków na tej samej skoczni (indywidualnego i drużynowego lub dwóch indywidualnych) dopuszcza się stosowanie pojedynczego limitu startowego dla uczestniczących ekip.
Program konkursów dołączany jest do zaproszeń na zawody. Dopuszczalne są zmiany programu dokonane przez Jury zawodów w wyniku działania siły wyższej.

4.2.1.3 Runda Kwalifikacyjna.

4.2.1.3.1 Kwalifikacje konkursów Pucharu Świata
Jeżeli
do konkursu zgłoszono liczbę większą niż 50 zawodników wszyscy pozostali z wyjątkiem najlepszych piętnastu w aktualnej klasyfikacji generalnej muszą uczestniczyć w rundzie kwalifikacyjnej.
Noty końcowe są zliczane do ogłoszenia wyników końcowych.
W zawodach, w których uczestniczy 50 lub mniej zawodników nie przeprowadza się rundy kwalifikacyjnej.
Zawodnik, który uzyskał odległość 90% najdłuższego skoku (kwalifikacji), lecz miał upadek ma prawo uczestnictwa w zawodach jako zawodnik dodatkowy do grupy 50.

4.2.1.3.2 Kwalifikacje podczas konkursów lotów narciarskich
W przypadku zgłoszenia do konkursu lotów narciarskich większej niż 40 liczby zawodników, wszyscy poza najlepszą 15 aktualnej klasyfikacji generalnej muszą uczestniczyć w rundzie kwalifikacyjnej.
Noty końcowe są zliczane do ogłoszenia wyników końcowych. . W przypadku dwóch konkursów w lotach, seria kwalifikacyjna liczy się dla obydwu konkursów (z wyjątkiem konkursu finałowego - patrz art. 4.2.4)

Kraj organizatora może uzupełnić limit 40 zawodników o dodatkowych (do czterech) w przypadku, gdy podczas kwalifikacji znajdą się poza najlepszą 40. Zawodnik, który uzyskał odległość 90% najdłuższego skoku (kwalifikacji), lecz miał upadek ma prawo uczestnictwa w zawodach.

4.2.1.4 W przypadkach szczególnych (np. ograniczona liczba skoków treningowych, zmiany długości rozbiegu, brak czasu, trudne warunki atmosferyczne) Komisja Sędziowska może zadecydować o losach rund kwalifikacyjnej i próbnej.

4.2.1.5 Podczas rundy kwalifikacyjnej Komisja Sędziowska uprawniona jest do zmiany bramki startowej dla najlepszej 15 w aktualnym rankingu, którzy udział w zawodach mają zapewniony. Ma to na celu ustalenie optymalnej długości najazdu dla rozgrywania konkursu głównego.

4.2.1.6 Runda Próbna
Jeżeli
nie przeprowadzona została runda kwalifikacyjna lub nie odbyła się w dniu zawodów przed pierwszą ocenianą serią konkursu musi odbyć się runda próbna (szczegóły patrz ICR art. 452.2.2)

4.2.1.7 Do startu w pierwszej rundzie konkursowej dopuszczonych jest jedynie 50 najlepszych skoczków (40 w przypadku lotów narciarskich). 15 najlepszych z aktualnego rankingu PŚ oraz 35 najlepszych (25 najlepszych w przypadku lotów) - poza wymienioną 15 - z rundy kwalifikacyjnej. W przypadku równorzędności miejsc podczas kwalifikacji liczba uczestników zwiększana jest odpowiednio (o ilości miejsc równorzędnych). Automatyczna kwalifikacja najlepszych 15 zawodników jest imienna i nie może być zastępowalna, w przypadku braku skoczka, z tejże grupy. Zawodnik, który uzyskał odległość 90% najdłuższego skoku pierwszej serii lecz miał upadek ma prawo uczestnictwa w zawodach jako zawodnik dodatkowy w grupie 30 najlepszych (art. 4.2.1.3)

4.2.1.8 Do drugiej rundy konkursu (finału) kwalifikowanych jest 30 zawodników z najlepszymi notami (dodatkowo zawodnicy z miejsc równorzędnych). Startują z tymi samymi numerami startowymi, lecz w kolejności odwrotnej od zajętych miejsc.

4.2.1.9 Zawodnik, który uzyskał odległość 90% najdłuższego skoku pierwszej serii, lecz miał upadek ma prawo uczestnictwa w zawodach jako zawodnik dodatkowy w grupie 30 najlepszych.

4.2.1.10 Seria finałowa musi rozpocząć się w 15 minut po zakończeniu pierwszej serii konkursowej. Zawodnicy, którzy nie zdążą na czas są dyskwalifikowani.

4.2.1.11 Jury konkursu, może zdecydować, że skoczkowie, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów, mogą skakać jako przedskoczkowie.

4.2.2 System KO
Komisja Skoków upoważniona jest do zmian poniżej przedstawionych zasad zarówno w kwalifikacjach jak i podczas zawodów.
W oparciu o decyzje Komisji Skoków jak i biura FIS może zostać zastosowany nowy moduł. Liczba uczestników po pierwszej serii zawodów zostanie zmniejszona o polowe (25 zawodników) poprzez ustawienie wszystkich 50 zawodników w parach, z których do rundy finałowej przechodzi zwycięzca z każdej pary. Dodatkowo do rundy finałowej kwalifikuje się 5 zawodników z najlepszymi notami, którzy przegrali rywalizacje w parach ("szczęśliwi przegrani").

4.2.2.1 Kwalifikacje przeprowadzane będą na tej samej zasadzie, co dotychczas z jednym wyjątkiem, ze wynik (otrzymana nota końcowa) nie tylko decyduje o uczestnictwie w pierwszej serii ocenianej, lecz również o kolejności startowej.
Runda kwalifikacyjna bezwzględnie musi zostać przeprowadzona dzień przed zawodami, w innym przypadku nie można zastosować systemu KO.

4.2.2.2 Pierwsza runda konkursowa składa się z 25 par, czyli 50 zawodników wyłonionych podczas kwalifikacji.
Jeżeli jest to niemożliwe zwiększa się liczbę par zawodników w następujących przypadkach: uzyskania przez większą liczbę zawodników tego samego wyniku lub uzyskania największych odległości przy skokach zakończonych upadkiem (noty końcowe nie dają kwalifikacji).
Dla zachowania zasad fair play i podejmowania klarownych i jasnych decyzji (bezdyskusyjnych) stosowane będą następujące zasady:

4.2.2.2.1 W rundzie kwalifikacyjnej zawodnicy powinni wykonywać skoki z tego samego rozbiegu (tej samej bramki startowej). W szczególnych przypadkach Komisja Sędziowska upoważniona jest do zmiany długości rozbiegu lub przerwania kwalifikacji (w przypadku pierwszej 15 z aktualnej klasyfikacji PŚ).

4.2.2.2.2 Wyniki kwalifikacji muszą zostać posortowane (zintegrowane) z wyraźnym podziałem na kategorie zawodników zakwalifikowanych, którzy odpadli oraz wstępnie kwalifikowanych.
W przypadku różnych długości rozbiegu lub przerwania kwalifikacji (segreguje się) zawodników wg belki startowej (z której wykonali skok) lub według zajmowanych miejsc w aktualnym rankingu. O ile zawodnik nie uczestniczy (z pierwszej piętnastki) w kwalifikacjach umieszczany jest na końcu z wynikiem zerowym, co oznacza ostatnie miejsce. (patrz art. 4.2.2.3)

4.2.2.2.3 W przypadku bardzo złych skoków (np. upadków) zawodników z pierwszej 15, powodujących zmniejszenia limitu startowego zakwalifikowani i oznaczeni skoczkowie umieszczani są na końcu listy startowej (patrz art. 4.2.2.3).

4.2.2.2.4 W przypadku równorzędnych miejsc za skok w rundzie kwalifikacyjnej zawodnik o wyższym numerze startowym jest klasyfikowany na lepszej pozycji (patrz ICR 453.4).

4.2.2.3 W oparciu o te przepisy stosuje się następujące zasady klasyfikowania zawodników podczas rundy kwalifikacyjnej:
Na podstawie uzyskanych ocen za skok porządkuje się początkowo pierwszą pięćdziesiątkę wg uzyskanych not - od miejsca 01 do 50. Zawodnicy nie biorący udziału w kwalifikacjach klasyfikowani są poniżej 50 miejsca wg przyznanych im numerów startowych (patrz ICR art. 433.4)
Jeśli wstępnie kwalifikowani zawodnicy zajęli miejsca poniżej obowiązującego w kwalifikacjach limitu przesuwani są oni na miejsca bezpośrednio przed limitem bez jakichkolwiek ograniczeń.
Dlatego tez eliminowani są zawodnicy, którzy zmieścili się w limicie z kwalifikacji, lecz noty uzyskane podczas kwalifikacji dawały im ostatnie miejsca.

4.2.2.4 Zachowane zostają następujące zasady:
Jeżeli
nie wszyscy spośród najlepszej (aktualnie) piętnastki PŚ uczestniczą w zawodach jedynie zawodnicy o niższych numerach są kwalifikowani jako (oznaczeni).
Oznacza to, ze skoczkowie zajmujący (16, 17, 18 miejsce w rankingu) nie są doraźnie awansowani w rankingu na czas rozegrania kwalifikacji.
Tym samym oznacza to, ze ilość zawodników do wyłonienia podczas kwalifikacji jest różnicą pomiędzy liczbą 50 a ilością zawodników (z pierwszej piętnastki PŚ) uczestniczących w kwalifikacjach.

4.2.2.5 Podczas pierwszej serii zawodów pary skoczków ustalane są na podstawie wyników rundy kwalifikacyjnej wg następującego schematu: (miejsce w kwalifikacjach = numer startowy w pierwszej serii konkursu)

Sklasyfikowany 01 50
Sklasyfikowany 02 48
Sklasyfikowany 03 46
itp., itd..
Sklasyfikowany 23 06
Sklasyfikowany 24 04
Sklasyfikowany 25 02
Sklasyfikowany 26 01
Sklasyfikowany 27 03
Sklasyfikowany 28 05
itp., itd..
Sklasyfikowany 48 45
Sklasyfikowany 49 47
Sklasyfikowany 50 49

4.2.2.6 Kolejność startowa par zawodników:

Nr startowy 26 przeciwko - Nr startowy 25 jako 1-sza para
Nr startowy 27 przeciwko - Nr startowy 24 jako 2-ga para
itp., itd..
Nr startowy 49 przeciwko - Nr startowy 02 jako 24-ta para
Nr startowy 50 przeciwko - Nr startowy 01 jako 25-ta para

4.2.2.7 Wynikiem pojedynku zawodników w parach jest kwalifikacja do rundy finałowej skoczka z lepszym wynikiem konchowym. W przypadku remisu o kolejności decyduje niższy numer skoczka w parze.

4.2.2.8 Do rundy finałowej (drugiej serii skoków) kwalifikuje się 25 zawodników (zwycięzcy z par). Dodatkowo spośród pozostałych skoczków wylania się pięciu zawodników z najwyższą oceną końcową ("szczęśliwi przegrani"). W szczególnych przypadkach (mniejszej ilości zwycięzców) liczba "szczęśliwych przegranych" zostanie zwiększona.
Liczba uczestników rundy finałowej może również zostać zwiększona o zawodników, którzy uzyskali 90 % najdłuższego skoku, lecz mieli upadek (art. 4.2.1.3).

4.2.2.9 Kolejność startowa w rundzie finałowej (drugiej serii skoków) jest odwróceniem kolejności na podstawie wyników uzyskanych w pierwszej rundzie konkursu.
W przypadku jednakowych wyników o kolejności decyduje wyższy numer startowy zawodnika. Na wynik końcowy składa się suma not uzyskanych w obu seriach konkursowych.

4.2.3 Zawody w lotach narciarskich

Konkursy skoków w lotach narciarskich przeprowadzane są zgodnie z zasadami Pucharu Świata jak również ICR art. 454

4.2.4 Jeżeli konkurs lotów narciarskich rozgrywany jest jako zawody kończące sezon uczestniczy w nim jedynie 30 najwyżej sklasyfikowanych zawodników (w klasyfikacji generalnej). O ile gospodarz zawodów posiada (w klasyfikacji) mniej niż czterech skoczków uprawniony jest do uzupełnienia listy startowej o brakującą liczbę zawodników.

4.3 Nad zapewnieniem pełnej i merytorycznej informacji o przebiegu zawodów zarówno dla obsługi medialnej i telewizyjnej zawodów oraz obecnej na skoczni publiczności czuwa Komisja Sędziowska i przekazuje niezbędne informacje dla przedstawicieli mediów oraz prowadzącego. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Dyrektor Zawodów.

4.4 Na wszystkich zawodach Pucharu Świata stosuje się oprzyrządowanie pomiarowe zgodne ze szczegółowymi wymaganiami FIS określonymi przez odpowiedzialny Komitet Skoków w FIS.


5. Nagrody Pucharu Świata

5.1 Nagroda FIS w Pucharze Świata
Zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata FIS (składającej się ze wszystkich konkursów lotów narciarskich oraz konkursów rozegranych na pozostałych skoczniach w ramach Pucharu Świata) otrzymuje wielką kryształową kule sponsorowaną przez FIS.

5.2 Medale Pucharu Świata
Pierwszych trzech zawodników otrzymuje od FIS medale Pucharu Świata.

5.3 Nagroda FIS za Puchar Narodów
Zwycięzca klasyfikacji Pucharu Narodów otrzymuje puchar FIS za rywalizacje zespołową.

5.4 Gwarancje nagród
Puchary, medale i dyplomy gwarantowane i przygotowywane są przez FIS.

5.5 Prezentacja
Ceremonia nagradzania zawodników za klasyfikacje generalną PŚ ma miejsce w połączeniu z zakończeniem zawodów kończących sezon.

 


6. Zwrot kosztów i poniesionych wydatków

6.1 Limity narodowe w zakresie zwrotów kosztów
Limity narodowe dla uczestniczących państw biedą określane w oparciu o:

Światowa lista rankingowa (WRL) powstaje na podstawie wyników Letniego Grand Prix oraz Pucharu Świata (art.. 4.1). Uzależnia ona zwrot kosztów przez FIS podczas każdego okresu startowego oraz specyfikuje imiennie otrzymywany zwrot kosztów.
Właściwe limity będą przeliczane każdorazowo po zakończeniu jednego z sześciu okresów startowych i aktualizowane tak by zawierały 55 najlepszych (w periodzie) w klasyfikacji generalnej PŚ (maksymalnie sześciu dla kraju), dodatkowy zwrot kosztów, za zawodnika z kraju, którego skoczek prowadzi/zwyciężył w indywidualnej klasyfikacji końcowej, ponadto uwzględniane będzie dodatkowe miejsce dla drużyny przewodzącej w klasyfikacji Pucharu Narodów jak również kwoty bazowe oraz dodatkowo 5 najlepszych z Pucharu Kontynentalnego.
Każda Federacja Narciarska ma prawo do zwrotu kosztów wynikających z limitów przyznanych w oparciu o WRL (jest to limit imienny i niezastepowalny) nie więcej jednak jak za 8 zawodników. Każde państwo ma prawo wymiany jednego zawodnika w ramach przyznanej kwoty zwrotu kosztów.
Liczbę osób towarzyszących określa się wg. następujących standardów:

Klucz limitów dla oficjeli :
1 - 5 sportowców 2 oficjeli
6 - 8 sportowców 3 oficjeli

6.2 Zwrot następujących kosztów poniesionych przez drużyny musi nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 6.1.

 

6. Zwrot kosztów i poniesionych wydatków

6.1 Limity narodowe w zakresie zwrotów kosztów
Limity narodowe dla uczestniczących państw biedą określane w oparciu o:

Światowa lista rankingowa (WRL) powstaje na podstawie wyników Letniego Grand Prix oraz Pucharu Świata (art.. 4.1). Uzależnia ona zwrot kosztów przez FIS podczas każdego okresu startowego oraz specyfikuje imiennie otrzymywany zwrot kosztów.
Właściwe limity będą przeliczane każdorazowo po zakończeniu jednego z sześciu okresów startowych i aktualizowane tak by zawierały 55 najlepszych (w periodzie) w klasyfikacji generalnej PŚ (maksymalnie sześciu dla kraju), dodatkowy zwrot kosztów, za zawodnika z kraju, którego skoczek prowadzi/zwyciężył w indywidualnej klasyfikacji końcowej, ponadto uwzględniane będzie dodatkowe miejsce dla drużyny przewodzącej w klasyfikacji Pucharu Narodów jak również kwoty bazowe oraz dodatkowo 5 najlepszych z Pucharu Kontynentalnego.
Każda Federacja Narciarska ma prawo do zwrotu kosztów wynikających z limitów przyznanych w oparciu o WRL (jest to limit imienny i niezastepowalny) nie więcej jednak jak za 8 zawodników. Każde państwo ma prawo wymiany jednego zawodnika w ramach przyznanej kwoty zwrotu kosztów.
Liczbę osób towarzyszących określa się wg. następujących standardów:

Klucz limitów dla oficjeli :
1 - 5 sportowców 2 oficjeli
6 - 8 sportowców 3 oficjeli

6.2 Zwrot następujących kosztów poniesionych przez drużyny musi nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 6.1.

6.2.1 Zakwaterowanie i utrzymanie
Pokój i pełne wyżywienie w dobrym hotelu w miejscu rozgrywania zawodów przez cały czas trwania zawodów począwszy od wieczoru poprzedzającego pierwszy oficjalny trening aż do wieczoru następującego po zakończeniu ostatniego konkursu.
Zaproszenie i pakiet informacyjny muszą zostać przesłane do każdej federacji narciarskiej przez organizatora. Uczestniczące (w zawodach) drużyny muszą zgłosić własnych zawodników w ogłoszonym nieprzekraczalnym terminie.
A to w celu zapewnienia rezerwacji właściwej liczby pokoi.
Organizator ma prawo zażądać od właściwej federacji narciarskiej zwrotu kosztów rezerwacji w przypadku niewykorzystania zarezerwowanych pokoi.
W przypadku zwrotów kosztów podróży Narodowym Związkom Narciarskim może zdarzyć się sytuacja, ze organizator ma prawo odliczać i potrącać część kosztów wypłacanych za podróż.
Organizatorzy jak również menadżerowie hoteli bez porozumienia z kapitanami poszczególnych drużyn nie mają prawa żądać opuszczenia pokoi hotelowych w dniu zawodów.

6.2.2 "Kieszonkowe"
Skocznie normalne i duże : równowartość 15 CHF dla osoby na dzień;
Loty narciarskie : równowartość 30 CHF dla osoby na dzień.

6.2.3 Koszty podróży
Organizatorzy konkursu skoków w PŚ pokrywają zwrot kosztów podróży na zasadach określonych poniżej. Stawki poniżej są stawkami minimalnymi przeliczonymi na osobę. Ich wysokość określa FIS. Zwrot kosztów przeliczany jest na franki szwajcarskie.

1. Organizator zawodów z grupy A wypłaci :
dla limitu z krajów w grupie A CHF 250
dla limitu z krajów w grupie B CHF 400
dla limitu z krajów w grupie C CHF 400
dla limitu z krajów w grupie D CHF 600
dla limitu z krajów w grupie E CHF 700
2. Organizator zawodów z grupy B wypłaci :
dla limitu z krajów w grupie A CHF 400
dla limitu z krajów w grupie B CHF 250
dla limitu z krajów w grupie C CHF 400
dla limitu z krajów w grupie D CHF 600
dla limitu z krajów w grupie E CHF 700
3. Organizator zawodów z grupy C wypłaci :
dla limitu z krajów w grupie A CHF 400
dla limitu z krajów w grupie B CHF 400
dla limitu z krajów w grupie C CHF 250
dla limitu z krajów w grupie D CHF 600
dla limitu z krajów w grupie E CHF 700
4. Organizator zawodów z grupy D wypłaci :
dla limitu z krajów w grupie A CHF 600
dla limitu z krajów w grupie B CHF 600
dla limitu z krajów w grupie C CHF 600
dla limitu z krajów w grupie D CHF 250
dla limitu z krajów w grupie E CHF 700
5. Organizator zawodów z grupy E wypłaci :
dla limitu z krajów w grupie A CHF 700
dla limitu z krajów w grupie B CHF 700
dla limitu z krajów w grupie C CHF 700
dla limitu z krajów w grupie D CHF 700
dla limitu z krajów w grupie E CHF 250


6.2.3.1 Kraje zrzeszone w FIS podzielono na pięć następujących grup (dla obliczania kosztów podróży):

1) Grupa A - Europa Północna
(Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja)

2) Grupa B - Europa Wschodnia
(Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan)

3) Grupa C - Europa Środkowa i Południowa
(Andora, Austria, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia, Polska, San Marino, Hiszpania, Słowacja, Szwajcaria, Turcja)

4) Grupa D - Zamorska I
(Algieria, Kanada, Iran, Izrael, Kazachstan, Libia, Maroko, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Senegal, Sudan, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Zimbabwe)

5) Grupa E - Zamorska II
(Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Chiny, Fidzi, Gujana, Honduras, Japonia, Korea Płd., Koreańska Rep. LD, Mongolia, Nowa Zelandia, Filipiny, Puerto Rico, Urugwaj, ISV)

6.2.3.2 Uzgodnienia logistyczne (transportowe: przeloty, przejazdy kolejowe, autokarowe itp.) mogą być organizowane i aranżowane przez organizatora zawodów bądź w porozumieniu kilku komitetów organizacyjnych (wymagane porozumienie koordynacyjne).
Taka oferta musi być spisana i załączona do programu imprezy lub zaproszenia. Zespoły muszą przesłać do organizatora własną zgodę na proponowane warunki podróży bądź informacje o rezygnacji z oferty organizatora w nieprzekraczalnym terminie.

6.2.3.3 Ogranicza się dystans podróży autokarowych do 400 km. Przemieszczanie ekip z/i na lotnisko organizowane i zabezpieczane jest przez organizatora przez cały czas trwania zawodów. Federacje narodowe informują o liczebności ekipy, dniu przybycia, czasie oraz podają numer lotu.

6.2.4 Wyznaczeni delegaci techniczni (TD) oraz ich asystenci jak również Komisja Sędziowska otrzymuje wynagrodzenie (będzie opłacona) zgodnie z art. 405.4 ICR.

 


 

7. Sponsorzy / Reklamodawcy / Obsługa Medialna

7.1 FIS zawiera porozumienie ze sponsorem tytularnym, jego reprezentantem lub agencją (reprezentującą sponsora głównego).

7.2 "Porozumienie organizacyjne Pucharu Świata w skokach narciarskich FIS" pomiędzy Narodowymi Federacjami Narciarskimi lub komitetami organizacyjnymi zawiera wszelkie sprawy związane z reklamą, które będą ściśle nadzorowane przez obie strony.

7.3 Szef biura prasowego komitetu organizacyjnego zawodów będzie wspierany przez mianowanego, w FIS koordynatora prasowego Pucharu Świata w szeroko pojętym zakresie obsługi prasowej, Public Relation, konferencji prasowych itp.. Organizator zawodów pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania koordynatora, którego obowiązkiem jest kontakt z organizatorem zgodnie z postanowieniami.

7.4 Każdy z organizatorów zawodów z cyklu Pucharu Świata przed rozpoczęciem sezonu zimowego poinformuje krajową agencje informacyjną o organizacji zawodów Pucharu Świata i upewni się, że w czasie i bezpośrednio po zakończeniu zawodów za jej pośrednictwem poda do wiadomości wyniki oraz zaktualizowaną klasyfikacje generalną Pucharu Świata.

7.5 Obsługa medialna i prasowa zostanie zorganizowana i przeprowadzona zgodnie z zaleceniami i postanowieniami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Narciarskich (AIPS).


 

8. Raport z zawodów

8.1 Delegat techniczny FIS (TD) jest odpowiedzialny za sporządzenie raportu z przebiegu zawodów. Spisany raport wraz z raportem z przeglądu i załączonymi wynikami zawodów przesyłany jest do biura FIS. Pełna dokumentacja musi powstać na miejscu rozgrywania zawodów.

8.2 Wyniki zawodów
Po zakończeniu zawodów pełne wyniki wraz ze zaktualizowaną klasyfikacją generalną Pucharu Świata w skokach muszą zostać niezwłocznie przesłane do organizatora następnych zawodów PŚ.


 

9. Grand Prix w skokach narciarskich
Przepisy obowiązujące w Pucharze Świata biedą miały analogiczne zastosowanie w rozgrywaniu cyklu Grand Prix z wyjątkiem zmodyfikowanych zasad w punktach 6.2.2 oraz 6.2.3


S.P.,D.P.,A.S., źródło: Informacja własna
oglądalność: (92977) komentarze: (11)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

 • anonim
  mam pytanie

  Jeśli obok zawodnika pojawi się napis DMS to z czego to wynika? z tego że ostatni zawodnik byl zdyskwalifikowany? czy może z tego że miał wypadek?

 • anonim
  boże!

  Boże! Fatalny rok. Jeszcze raz potwierdzam kwestia punktacji:
  100 pkt. w PŚ - zwycięstwo w PŚ
  90 pkt w PŚ - II miejsce
  80 pkt w PŚ - III miejsce
  dalej X miejsce - ok.50 punktów. Puchar Świata to taka rzecz którą w miare trzeba opanować. A Adam M. mówiąc krótko chyba nie będzie już miał tytułu mistrzoskiego na sprawą Austriaków i Norwegów - może nawet Słoweńców!. Gorsi byli w drużynowym, a teraz chyba się zrewanżują okdąd Małysz jest w słabej formie. I tylko tyle na razie wynika ze środka PŚ (do końca ok.11 konkursów)

 • anonim

  DO REDAKCJI:
  W wynyikach poszczególnych zawodów PŚ, ciągle powtarza się błąd że nie ma drugiej odległości zawodnika któy zajął ostatecznie 30 lokatę, np. pierwsze konkursy sezonu 2002/03. Zresztą w wielu innych miejscach też tak jest (noty wskazują jednak że skakali dwa razy choć brakuje odległości , jest - )

 • anonim
  adam the best

  adaś zdobędzie 5-ą kule. szkoda, że nie wygra TCS , ale za to może odbije to sobie na MŚ w lotach.

 • anonim
  Kwestia punktacji

  Ciągle powtarza sie sytuacja, że po pierwszej kolejce interesuje nas wyłącznie trzech pierwszych zawodników czasem pięciu. W czasie skoków pozostałych normalnie nudzimy się. Brak jest dramaturgii. A gdyby tak zastosować zasadę z lekkiej atletyki gdzie liczy się tylko najlepsza próba. Do tej pory potencialnie zawidnik który ustanawia rekord skoczni może nie znaleźć się nawet na podium. A widz czeka nie na tuziny średnich czy nawet dobrych skoków, czeka na te rekordowe. Reszta się nie liczy.

 • anonim

  Janda i Ahonen dostali kryształowe kule w tym samym sezonie

 • anonim
  @Kamil17

  to wyższe miejsce w poprzednim sezonie,a jak ciągle jest równo,to chyba decyduje wyższy numer startowy.

 • anonim

  @jozek_sibek
  A jeśli zwycięstw i podium tyle samo :P

 • jozek_sibek redaktor
  @Jancik

  Krysztalową kulę otrzyma zawodnik,który ma wiecej zwyciestw w sezonie.

 • anonim
  A co będzie ?

  Co będzie jak dwóch skoczków zdobędzie na koniec tyle samo punktów? Czy dostaną dwie kryształowe kule ? hmm ?

 • anonim
  ADAN MAŁYSZ

  Adam na bardzo duze sanse na zdobyciee krystałowej kuli

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl

 1. Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
 2. Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
 3. Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
 4. Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
 5. Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
 6. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
 7. Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
 8. Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
 9. Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
 10. Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
 11. Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
 14. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
 15. Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 16. W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
 17. W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).